Mei 10

Duurzaamheid I: Erfgoed en duurzaamheidsbeleid (basis)

Datum:10-5-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:10-6-2021 16:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 275,00 (excl. btw)

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op maandag 10 mei.

Klimaatdoelen, zuinig omgaan met fossiele en natuurlijke bronnen en een schone en veilige omgeving: van iedereen en alle sectoren wordt verwacht om aan deze opgaven een bijdrage te leveren. Ook van het erfgoedveld. Overheden en erfgoedorganisaties nemen dan ook steeds vaker duurzaamheid in hun erfgoedbeleid op en omgekeerd.

Visie en beleid moeten heldere kaders bieden om zinvolle en verstandige keuzes te kunnen maken bij de uitvoering van klimaat- en duurzaamheidsdoelen in relatie tot erfgoedwaarden. Het gaat dan om zowel verduurzaming van monumenten als energietransitie in historisch waardevolle landschappen, steden en dorpen.

De schijnbaar tegengestelde belangen kunnen veel voor elkaar betekenen. Deze cursus geeft inzicht in de relatie tussen erfgoed en duurzaamheid en wat dit betekent voor uw werkpraktijk.

Welke onderwerpen komen aan bod

 • U krijgt inzicht in wat we verstaan onder duurzaamheid (ook in relatie tot erfgoed) en de duurzaamheidsprincipes (trias energetica) die we gebruiken bij monumenten;
 • U krijgt inzicht in de feiten en cijfers rondom energiebesparing en energieopwekking bij monumenten.
 • U krijgt kennis over de Regionale energietransitie: hoe zit dat proces in elkaar, wie zijn erbij betrokken en waar raakt de energietransitie het erfgoedveld?
 • U leert meer over het plaatsen van zonnepanelen op monumenten. Wat is het beleid en wat voor uitwerkingen zijn er in de praktijk?

Voor wie?

 • Beleidsmedewerkers Erfgoed, werkzaam bij gemeenten, provincies en (erfgoed)organisaties, die meer willen weten over duurzaamheid en beleidsmedewerkers Duurzaamheid die meer willen weten van erfgoed en duurzaamheid.
 • Ambtenaren die te maken hebben met het opstellen van visies en beleidsvoorbereiding voor verduurzaming van erfgoed en energietransitie in relatie tot historisch waardevolle landschappen.
 • Opstellers van ruimtelijke kaders met betrekking tot erfgoed en duurzaamheid.

Als u beleidsambtenaar Erfgoed bent, raden wij u aan uw collega Verduurzamen mee te nemen.  Indien u twijfelt of de cursus geschikt voor u is, kunt u contact opnemen met de ErfgoedAcademie: info@erfgoedacademie.nl

Na het volgen van deze cursus: 

 • Beschikt u over de basiskennis van wat de verduurzamingsopgave in het algemeen inhoudt en hoe daar nu op beleidsniveau en uitvoeringsniveau invulling aan wordt gegeven.
 • Weet u wat de mogelijkheden en feiten zijn op het gebied van energiebesparing en opwekking van energie bij monumenten.
 • Heeft u geoefend met het ontwikkelen van een visie en het formuleren van kaders voor beleids- of uitvoeringsprogramma’s met betrekking tot Erfgoed en Duurzaamheid.
 • Heeft u geleerd hoe u kunt bijdragen aan de duurzaamheidsdiscussie in uw werkveld en weet u hoe u afspraken kunt implementeren in uw eigen Erfgoedbeleid.
 • Kunt u vanuit uw eigen werkveld inspirerende input leveren voor het Duurzaamheidsbeleid.

Wanneer?

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op maandag 10 mei van 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur.

Deze cursus is het eerste deel van het Drieluik Duurzaamheid. Deze cursus is ook apart te volgen. Mocht u verhinderd zijn op een van de tijdstippen, dan bieden wij u de mogelijkheid de bijeenkomst terug te kijken.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn € 275,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Bron: ErfgoedAcademie 29-03-2021