Mei 17

Duurzaamheid II: Verduurzamen van Erfgoed in de praktijk

Datum:17-5-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 325,00 (excl. btw)

Deze cursus is online en bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten op 17 en 25 mei.

Hoe maak je een monument duurzamer zonder de monumentale waarden op de tocht zetten? Hoe verbeter je het energielabel van een monument? Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen?

Voor het antwoord op deze vragen heb je niet alleen kennis nodig van de waarden van een monument, maar ook van de (bouwfysische) aspecten van verduurzaming. Deze interactieve cursus laat zien dat energie steken in duurzaamheid zinvol is, ook bij monumenten. In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren en plannenmakers kunt stimuleren en adviseren op dit terrein.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • We gaan dieper in op de principes van verduurzaming bij monumenten;
 • U leert meer over de energiebesparingsmogelijkheden. Hoe kwantificeer en kwalificeer je de verschillende opties?
 • U krijgt meer inzicht in de relatie tussen cultuurhistorische waarden en verduurzaming van erfgoed.
 • Welke impact kunnen duurzaamheidsmaatregelen hebben voor de monumentale waarde van een gebouw?
 • We gaan aan de slag met bouwtechnische en bouwfysische grondbeginselen. Om te begrijpen wat verduurzaming in een monument voor (soms onbedoelde en ongewenste) effecten kan hebben is deze basiskennis nodig. We gaan er ook mee oefenen.
 • Wat komt een eigenaar van een monument die wil verduurzamen zoal tegen?
 • Communiceren met eigenaren over verduurzaming: waar let je op?
 • We werken met concrete voorbeelden uit de praktijk. Dat maakt de kennis die u opdoet ook snel toepasbaar in de eigen werksituatie.

Voor wie?

 • Ambtenaren werkzaam bij gemeenten en provincies en organisaties die als waardenstellers, beleidsmakers, vergunningverleners of handhaving te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing en basiskennis willen krijgen van het thema.
 • Ambtenaren die zich met verduurzamen bezighouden en meer willen weten wat de praktische mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van gebouwd erfgoed (bijvoorbeeld medewerkers van energieloketten of energiecoaches).
 • Opstellers van ruimtelijke kaders met betrekking tot erfgoed en duurzaamheid

Als u beleidsambtenaar Erfgoed bent, raden wij u aan uw collega Verduurzamen mee te nemen.

N.B.: Deze cursus is een basiscursus en niet bedoeld voor gevorderde bouwtechnische of bouwfysische adviseurs of aannemers.

Indien u twijfelt of de cursus geschikt voor u is, kunt u contact opnemen met de ErfgoedAcademie: info@erfgoedacademie.nl

Na het volgen van deze cursus: 

 • Heeft u globale basiskennis om verduurzamingsmaatregelen van erfgoed te kunnen beoordelen en een gesprek hierover te kunnen voeren.
 • Beschikt u over (basis)kennis van bouwtechnische en bouwfysische grondbeginselen.
 • Kunt u de technische aspecten van verduurzamen in verband brengen met de monumentale waarde van een monument.
 • Heeft u inzicht in bouwkundige vraagstukken die bij het verduurzamen van monumenten in de praktijk van belang zijn.
 • Weet u waar eigenaren en aannemers in de praktijk tegenaan lopen en welke oplossingen er mogelijk zijn.
 • Heeft u geleerd dat het niet alleen op kennis aankomt, maar zeker ook op creativiteit. Verduurzamen van monumenten is maatwerk. U krijgt voorbeelden uit de praktijk ter inspiratie.
 • Heeft u geoefend met praktijkvoorbeelden. U heeft dus de theorie ook al toe leren passen.
 • Weet u welke financieringsmogelijkheden er zijn voor de verduurzaming van monumenten.

Wanneer?

Deze cursus is online en bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten op maandag 17 mei van 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur en dinsdag  25 mei van 10.00 - 12.00 uur.

Deze cursus is het tweede deel van het Drieluik Duurzaamheid. Deze cursus is ook apart te volgen. Mocht u verhinderd zijn op een van de tijdstippen, dan bieden wij u de mogelijkheid de bijeenkomst terug te kijken.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn € 325,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Bron: ErfgoedAcademie 29-03-2021