Agenda juni 2021

Juni 09

13de Internationaal Congres Fire Safety & Science

Het 13de Internationaal Congres Fire Safety & Science wordt dit jaar georganiseerd door het IFV en de Stichting Fellow FSE. De laatste jaren is er weer veel onderzoek gedaan in binnen- en buitenland op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding. Dit keer komen de nieuwste inzichten aan bod tijdens vier verschillende thema's: duurzaam bouwen en energietransitie, brandveiligheid en menselijk gedrag, geleerde lessen, nieuwe uitdagingen. Wat zijn bijvoorbeeld de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaam bouwen en brandveiligheid? Hoe moeten we omgaan met brandbestrijding in hoge gebouwen? Nationale en internationale experts delen de nieuwste ontwikkelingen, resultaten en inzichten tijdens dit tweedaagse congres.

Juni 10

Praat mee over de Wkb! de instrumenten voor #kwaliteitsborging

Op donderdag 10 juni van 12 tot 13 uur staat de alweer 5e lunchsessie van de Wkb geheel in het teken van de te gebruiken instrumenten. De verschillende instrumentaanbieders zitten dit keer virtueel aan tafel en vertellen over hun instrument en geven hun visie op de Wkb.

Juni 14

Webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging

Drie maandagen achter elkaar op 14, 21 en 28 juni organiseert de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw samen de Koninklijke Metaalunie en Bouwen met Staal het webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging.

Juni 16

Webinar BRIStoets Eenvoudig samen bouwplannen en gebouwen toetsen

De kwaliteit van bouwplannen en gebouwen borgen doe je met BRIStoets. Met deze webtool voor bouwplantoetsing en kwaliteitsborging toets je of je ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit, hou je toezicht en leg je bevindingen vast tijdens uitvoer, beheer of sloop van een gebouw. Je maakt overzichtelijke rapportages voor de opdrachtgever. Dankzij de koppeling met BRISwarenhuis kun je direct de relevante regelgeving raadplegen. In dit webinar ervaar je dat BRIStoets een eenduidig en transparant proces voor toetsen en toezicht oplevert

Juni 17

NEN en BBN organiseren webinar ‘Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid’

Op donderdag 17 juni organiseert de NEN werkgroep ‘Brandveiligheid en Bouwen met Hout’ in samenwerking met Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) het webinar ‘Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid’.

Juni 21

Webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging 21juni 2021

Drie maandagen achter elkaar op 14, 21 en 28 juni organiseert de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw samen de Koninklijke Metaalunie en Bouwen met Staal het webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging.

Juni 24

Praat mee over de Wkb! Oefenen met proefprojecten

Donderdag 24 juni is de laatste expertlunch voor de zomer. Met als thema dit keer: oefenen met proefprojecten.

Juni 24

Webinar over strengere eisen rookwerendheid deuren

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe eisen voor rookwerendheid van deuren. Met deze strengere eisen moet de rookverspreiding bij brand afnemen en het aantal slachtoffers dalen. Tijdens een online webinar op 24 juni 2021 lichten specialisten van de Brandweeracademie (IFV), testinstituut Peutz en koepelorganisatie GND-garantiedeuren de nieuwe eisen toe, vertellen ze welke rol deuren spelen bij het voorkomen van rookverspreiding en leggen ze uit wat het betekent voor brandwerende deuren.

Juni 25

BIM Loket Online Friday | NAA.K.T.

De Online Friday van juni gaat over NAA.K.T. – Namenlijst voor bouwmaterialen. Jeroen Koomen, Marijn Emanuel en Menno Mekes geven tekst en uitleg over het initatief.

Juni 28

Webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging 28 juni 2021

Drie maandagen achter elkaar op 14, 21 en 28 juni organiseert de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw samen de Koninklijke Metaalunie en Bouwen met Staal het webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging.