Juni 16

BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’

Datum:16-6-2021

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:17:00:00

Kosten:zie website

Casper van Coenen lanceerde tijdens het geslaagde BBN webinar brandveiligheid van de gevel op 26 november jongstleden, de herziene uitgave ‘de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’. “Het is een uitgave met duidelijk veel meerwaarde voor ieder die belang heeft bij brandveiligheid van het gebouw”,  aldus Van Coenen.

Van Coenen is werkzaam bij Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Utrecht en lid van het project team ECB. De leden van het project team werken continu aan verbetering en het actueel houden van deze gezamenlijke uitgave van Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN.

Achtergronden
De nieuwe geactualiseerde editie van de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid kan natuurlijk zonder training gebruikt worden. Echter,  voor ieder die meer wil weten van de achtergronden, door wil vragen bijvoorbeeld aan de hand van ervaringen en al met al beter getraind aan het werk wil gaan om de brandveiligheid te verbetereten is een een daagse training ontwikkeld. Deze wordt sinds 2014 steeds geactualiseerd gegeven. De eerstvolgende training is op 9 december. Zie onderstaande link voor inschrijven:

“Veel medewerkers van veiligheidsregio’s, bouw en woningtoezicht, gebouweigenaren, VVE’s, gebouwbeheerders, verzekeraars, architecten, adviesbureaus en aannemers hebben de training gevolgd en er profijt van”, aldus Leo Oosterveen van BBN. De training is ontwikkeld op basis van de kennis van de verschillende BBN productwerkgroepen en ook de actuele informatie uit het project team Essentiele Controlepunten Brandveiligheid wordt hierin meegenomen. Voor 2021 staan op de volgende data trainingen gepland:

Wo 16 juni 09.00 – 17.00 uur
Wo 15 september 09.00 – 17.00 uur
Wo 8 december 09.00 – 17.00 uur

Gedrukte exemplaren kunnen besteld worden via info@bbn.nu zolang de voorraad strekt. Bij grotere afnames wordt een bijdrage in de drukkosten gewaardeerd. De pdf van de nieuwe editie is gratis te downloaden via www.bbn.nu

Bron: BBN.nu 03-12-2020