Juni 17

NEN en BBN organiseren webinar ‘Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid’

Datum:17-6-2021

Starttijd:12:00:00

Eindtijd:13:30:00

Locatie:Online

Kosten:gratis

Op donderdag 17 juni organiseert de NEN werkgroep ‘Brandveiligheid en Bouwen met Hout’ in samenwerking met Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) het webinar ‘Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid’.

Tijdens het webinar wordt er ingegaan op het project ‘HAUT. Het is met 73 meter, het hoogste woongebouw van hout in Nederland. Op welke wijze is de brandveiligheid in deze houten hoogbouw gewaarborgd? Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van de bestaande regelgeving zoals het Bouwbesluit? Is er al sprake van relevante ‘best international practice’?

Knelpunten en vragen
Tijdens het webinar kunnen eventuele knelpunten en vragen verzameld worden. Deze aspecten kunnen meegenomen worden in verdere invulling van brandveiliger bouwen met hout.

Voor wie?
Het webinar is interessant voor Bouw en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen.

Webinar
De online bijeenkomst is op donderdag 17 juni 2021 (12:00 – 13:30 uur). Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijven kan via NEN Evenementen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het webinar neem contact op met Marc Mergeay, consultant NEN, bi@nen.nl of met Leo Oosterveen, Brandveilig Bouwen Nederland www.bbn.nuoosterveen@bbn.nu

Bron: NEN, BBN 12-04-2021