Juni 24

Praat mee over de Wkb! Oefenen met proefprojecten

Datum:24-6-2021

Starttijd:12:00:00

Eindtijd:13:00:00

Locatie:Online

Donderdag 24 juni is de laatste expertlunch voor de zomer. Met als thema dit keer: oefenen met proefprojecten.

De afgelopen jaren zijn er al diverse proefprojecten uitgevoerd, met aandacht voor samenwerking en het op orde krijgen van alle werkprocessen. Met de nieuwe datum van de inwerkingtreding (1 juli ipv 1 januari 2022) krijgt u nu nog meer tijd om te oefenen, van elkaar te leren en vertrouwd te raken met de Wet op de Kwaliteitsborging.

Zo vlak voor de zomer willen we u in deze expertsessie nog meer inspireren om met proefprojecten aan de slag te gaan! Onder meer Coen van Rooyen, directeur WoningbouwersNL, Peter Laros, directeur Ubbink, en Otto Koop, namens Gebouwschil Nederland nemen aan de lunchtafel plaats om hun ervaringen te delen. En uiteraard kunt u uw vraag (of eigen ervaring) ook weer delen in de chat.

Wilt u digitaal bij de sessie aanwezig zijn? Aanmelden kan via: Praat mee over de Wkb! | Kwaliteitsborging voor het bouwen (stichtingibk.nl)

Meer over proefprojecten:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken stimuleert het uitvoeren van proefprojecten en stelt hier ook een subsidie voor beschikbaar. Tot en met de nieuwe invoeringsdatum kan met de nieuwe wet worden geoefend als ware de wet al is ingevoerd. Doel is om zoveel mogelijk ervaringen op te doen met de instrumenten voor kwaliteitsborging en de samenwerking tussen verschillende partijen. Voor ervaring met een proefproject kijk de video Bernheze. Een overzicht van deze proefprojecten staat hier. Informatie over het opstarten van een proefproject staat hier.

De voorzitters van Koninklijke Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderschrijven het belang  van de proefprojecten. In deze video doen zij een oproep om zo veel mogelijk met de nieuwe wet te gaan oefenen

Bron: stichting IBK 15-04-2021