Sept 20

Duurzaamheid III: Erfgoed in de energietransitie

Datum:20-9-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 325,00 (excl. btw)

Deze cursus is online en bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten op 20 en 27 september.

Duurzame energie. Wie wil het niet? Er komen dan ook steeds meer initiatieven voor zon- en windmolenparken. Overheden, maar ook andere organisaties, maken plannen voor een energieneutrale toekomst. Technisch kan dat al, maar een technische keuze kan soms consequenties hebben die minder wenselijk zijn.

Hoe ziet ons (historisch) landschap er bijvoorbeeld straks uit: met windmolens, zonneweides en andere schone energieopwekking in landschappen en op erven. En wat betekent het voor de daken van onze historische steden en dorpen als ze bedekt zijn met zonnepanelen? Kan de keuze over wat, waar en hoe ook mede bepaald worden door erfgoed en onze cultuurhistorische kennis? Met andere woorden: kan erfgoed ook een deel van de oplossing bieden bij de vraagstukken bij de energietransitie?

In de cursus 'Erfgoed en energietransitie' onderzoeken we denkrichtingen en argumenten die zorgen dat u het gesprek over energietransitie in relatie tot erfgoed met nieuwe kennis en vaardigheden tegemoet kunt treden. U leert wat deze energieopgave betekent voor uw omgevingsgebied, welke lessen wij uit het verleden kunnen leren en hoe u met diverse instrumenten de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap of een beschermd dorpsgezicht kunt inzetten.

Wij gaan uitgebreid in op de vraag wat dat betekent voor uw rol en uw houding in het spel met de vele stakeholders die op dit onderwerp actief zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het heden en verleden.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • U krijgt inzicht in welke impact de energietransitie kan hebben op het (cultuur) landschap.
 • We bespreken de instrumenten die u als beleidsambtenaar heeft om een rol te spelen in deze opgave.
 • We gaan dieper in op de Regionale Energie Strategie (RES). Welke processen spelen daar?
 • U krijgt praktijkvoorbeelden te zien
 • We oefenen met het inzetten van erfgoed kennis in energieopgaven aan de hand van een casus.

Voor wie?

Voor iedereen die beleidsmatig betrokken is bij erfgoed en ruimtelijke energieopgaven: gemeente- en provincieambtenaren maar ook medewerkers van waterschappen, energie coöperaties, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties en andere geïnteresseerden.

Als u beleidsambtenaar Erfgoed bent, raden wij u aan uw collega Verduurzamen mee te nemen.

Indien u twijfelt of de cursus geschikt voor u is, kunt u contact opnemen met de ErfgoedAcademie: info@erfgoedacademie.nl

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u basiskennis over de processen en stand van zaken van de Regionale Energie Strategie (RES)
 • Heeft u zicht op welke effect de energietransitie kan hebben op de cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap
 • U heeft inzicht in hoe u de rol van Erfgoed mee kunt nemen in het RES-proces
 • Heeft u voorbeelden gehoord hoe Erfgoed ook kan helpen bij inspirerende oplossingen voor RES-vraagstukken.
 • Heeft inzicht in hoe u met argumenten kunt bijdragen aan een afgewogen besluitvorming zowel over de belangen van het erfgoed als die van de energieopgaven.
 • Weet u relevante collega’s, stakeholders en andere externe betrokkenen te vinden en te overtuigen waarom ook aandacht voor erfgoed nuttig kan zijn voor energieopgaven;
 • Bent u in staat in een overleg waar erfgoed en energie ter sprake komt een inhoudelijke en relevante bijdrage leveren. U weet de juiste vragen te stellen en u geeft relevante adviezen.

Wanneer?

Deze cursus is online en bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten op maandag 20 september van 10.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur en maandag 27 september van 14.00 - 16.00 uur.

Deze cursus is het derde deel van het Drieluik Duurzaamheid. Deze cursus is ook apart te volgen. Mocht u verhinderd zijn op een van de tijdstippen, dan bieden wij u de mogelijkheid de bijeenkomst terug te kijken.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn € 325,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Bron: ErfgoedAcademie 29-03-2021