Sept 15

Introductie juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor niet-juristen

Datum:15-9-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:11:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 155,00excl. BTW

Bouwen met BIM wordt steeds vaker toegepast in de praktijk. Ook wordt steeds vaker door opdrachtgevers gevraagd naar de levering van een BIM-model of BIM-data. BIM wordt daarbij gebruikt als middel om de samenwerking en informatie-uitwisseling te ondersteunen (het ‘bimmen’), of als middel om informatie over ontwerp of bouwwerk op te slaan (in een BIM-model of met behulp van (BIM-)data). In beide gevallen worden in de praktijk een veelheid aan samenwerkings- en contractvormen gebruikt en wordt samengewerkt in gesegregeerde vorm, met behulp van ontwerpteams, geïntegreerde contracten of op andere wijze door samenwerkende ontwerpende en uitvoerende partijen.

Dit Webinar is gericht op niet-juristen die in de praktijk regelmatig met BIM en de juridische aspecten daarvan te maken hebben. Kennis van werken met BIM en digitalisering in de bouw wordt vooronderstelt.

Tijdens het Webinar wordt stilgestaan bij de samenwerkingsvormen waarin met BIM kan worden gewerkt en hoe die samenwerking contractueel kan worden vormgegeven. Ingegaan wordt op de verschillende (bouw)contractvormen waarbij BIM of digitalisering deel kunnen uitmaken van de afspraken. Ook wordt stilgestaan bij thans beschikbare BIM protocollen, uitvoeringsplannen en Informatie Levering specificaties (ILS). Tot slot wordt aandacht besteed aan de inhoud van het contract, de inhoud van de meer technische afspraken, de communicatieafspraken en aansprakelijkheden, waarschuwingsplichten en rechten op data en BIM-modellen.

Tijdens het Webinar is ruimte voor discussie en het stellen van vragen via de chat. Het studiemateriaal bestaat alleen uit het Handboek

Bron: IBR 25-06-2021