Agenda 2022

Jan 13

Tweedelige netwerkbijeenkomst Bruidsschat (deel 1)

De VNG organiseert een tweedelige netwerkbijeenkomst over de Bruidsschat. Tijdens deze twee bijeenkomsten hoort u alles over de bruidsschat, van regels in het omgevingsplan tot en met het instellen van behandeldiensten en wordt u meegenomen in hoe gemeenten en Omgevingsdiensten het in de praktijk aanpakken

Jan 28

Online Friday: Unieke Object Identificator in de bouw

Om de maand praten we bij over een actueel thema rond digitalisering van de gebouwde omgeving. Welkom bij de BIM Loket Online Friday!

Feb 01

Uitnodiging: online bijeenkomst werkplaatsen implementatie Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet, de VNG en Geonovum, nodigen u graag uit om op dinsdag 1 februari a.s. aanwezig te zijn bij de derde online bijeenkomst Lessons Learned werkplaatsen. De sessie geeft u een kijkje achter de schermen van 6 verschillende werkplaatsen. Het is een mooi moment om terug én vooruit te kijken en te leren van de ervaringen die zijn opgedaan. Misschien hoort u dingen waarmee ook ú aan de slag kan! Bent u er bij?

Feb 02

BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2022

BBN biedt trainingen Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Trainingen van een dag, waarbij dieper wordt ingegaan op controlepunten, testrapporten, achtergronden en consequenties/risico’s. Daarbij komt zeker aan de orde het waarom hoe en wat van de rookwerendheidseisen die per 1 juli 2021 gelden.

Feb 03

Tweedelige netwerkbijeenkomst Bruidsschat (deel 2)

De VNG organiseert een tweedelige netwerkbijeenkomst over de Bruidsschat. Tijdens deze twee bijeenkomsten hoort u alles over de bruidsschat, van regels in het omgevingsplan tot en met het instellen van behandeldiensten en wordt u meegenomen in hoe gemeenten en Omgevingsdiensten het in de praktijk aanpakken.

Maart 02

Bijeenkomst Ambassadeursnetwerk Wkb Friesland

Wanneer precies de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking zal treden, wordt komende tijd duidelijk. Wat ik wél zeker kan zeggen is dat de extra tijd die minister De Jonge heeft gecreëerd hard nodig is om alle betrokken partijen zich nog verder voor te laten bereiden.

Maart 08

Schakeldag 2022!

Helaas treffen de nieuwe coronamaatregelen van 18 december 2021 ook de organisatie van de Schakeldag 2022. Er is meer tijd nodig om een mooie Schakeldag te organiseren. Daarom hebben we besloten de Schakeldag te verplaatsen van 8 februari naar dinsdag 8 maart 2022.

Maart 09

Aankondiging: Webinar BIM – een ROTwoord

Hoe krijg je BIM breed gedragen in de hele organisatie? In dit webinar delen Rolf Jonker en Remco Bom hun ervaringen bij Gemeente Rotterdam.

Maart 16

Erfgoed en energietransitie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk gaan verminderen. Om dat doel te bereiken, gaat Nederland onder andere over op duurzaam opgewekte energie. Ook de monumentensector wil een bijdrage leveren aan de doelstellingen. De sector wil een CO₂-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 realiseren, als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. Daarbij moet er een balans gevonden worden tussen energie- efficiëntie (eerst besparen, dan opwekken), kostenefficiëntie en behoud van monumentale waarden. Zo zorgen wij samen voor toekomstbestendig erfgoed en voor een duurzaam klimaat

Maart 18

BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2022

BBN biedt trainingen Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Trainingen van een dag, waarbij dieper wordt ingegaan op controlepunten, testrapporten, achtergronden en consequenties/risico’s. Daarbij komt zeker aan de orde het waarom hoe en wat van de rookwerendheidseisen die per 1 juli 2021 gelden.

Maart 24

Drieluik vergunningverlening

Het drieluik Vergunningverlening bestaat uit 3 dagen, waarvan 2 op een fysieke locatie en 1 dag online. In de eerste twee cursusdagen ligt de nadruk op de totstandkoming van een ‘goed’ plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de besluitvorming en het opstellen van een degelijke vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. De tweede dag vooral over de kwaliteit van advisering die noodzakelijk is voor een vergunning. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk: te weten de planbegeleiding, toezicht en handhaving.

Maart 24

Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning

De omgang en besluitvorming met betrekking tot het wijzigen van gebouwde en groene monumenten is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunning dient een goede basis te zijn voor de aansturing van het uitvoeringsproces, overtuigend bij bezwaar en beroep en duidelijk zijn als formeel document voor toezicht en handhaving tijdens de uitvoering. Het doel is dan ook een vergunning af te geven die zorgvuldig tot stand is gekomen.

Maart 30

VBE Seminar thema ‘Hoogbouw’

Het thema van het seminar 2022 is brandveiligheid in hoogbouw. We hebben verschillende sprekers bereid gevonden om vanuit hun vakgebied naar dit thema te kijken. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze dag.

Maart 31

Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

Ben jij toezichthouder in een gemeente met vakantieparken? En moet je in jouw gemeente weleens toezicht houden op deze parken? Dan is deze cursusdag voor jou!

Maart 31

Vergunningverlening II: Adviseren over kwaliteit

Erfgoed is waardevol en verdient daarom een respectvolle omgang. Als er sprake is van een herbestemming zijn ook andere belangen aan de orde, zoals gebruikerswensen en exploitatie. De verschillende belangen dienen goed tegen elkaar worden afgewogen. Erfgoedwaarden zijn echter meestal niet in strikte normen en eisen vast te leggen. Een integraal deskundig advies, gericht op de belangenafweging, is dan nodig.

Maart 31

BIM Pro Kennisdag voor provincies en gemeenten

Wil je weten hoe jouw organisatie kan werken met Bouwwerk Informatiemanagement (BIM)? Meld je dan aan voor de BIM Pro Kennisdag van CROW. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies en waterschappen.

Apr 06

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘Zonnepanelen, installaties en monumenten’

Het verduurzamen van een monument omvat niet alleen het beperken van energieverlies door isoleren, maar steeds vaker ook het toepassen van zonnepanelen om een deel van de eigen energiebehoefte te dekken. Het wel of niet zichtbaar zijn van pv-panelen is niet langer een beslissend criterium, maar wel de mate waarin het beeld van het monument eventueel wordt verstoord. Wat is wel en niet toelaatbaar en hoe leg je dat juridisch afdwingbaar vast?

Apr 07

Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

Ben jij toezichthouder in een gemeente met vakantieparken? En moet je in jouw gemeente weleens toezicht houden op deze parken? Dan is deze cursusdag voor jou!

Apr 07

Vergunningverlening III: toezicht en handhaving

Toezicht en begeleiding op de bouwplaats is van belang. Het doel is om ervoor te zorgen dat plannen uitgevoerd worden conform de afgegeven vergunning en om te voorkomen dat werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd zonder dat daarvoor vergunning is verleend. Handhaving kan noodzakelijk zijn. Hoe goed de voorbereiding ook is en hoe nauwgezet de uitvoering in bestek en tekeningen is vastgelegd, tijdens de uitvoering zullen zich altijd veranderingen voordoen. Vooral bij monumenten is niet alles helemaal van te voren te bepalen. Erfgoedwaarden zijn meestal niet eenduidig vast te leggen. Betrokkenheid blijft ook tijdens de uitvoering nodig. Uiteindelijk telt het eindresultaat

Apr 11

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid

Klimaatdoelen, zuinig omgaan met fossiele en natuurlijke bronnen en een schone en veilige omgeving: van iedereen en alle sectoren wordt verwacht om aan deze opgaven een bijdrage te leveren. Dus ook het erfgoedveld. Overheden en erfgoedorganisaties nemen dan ook steeds meer duurzaamheid in hun erfgoedbeleid op en omgekeerd.

Apr 12

Informatiebijeenkomst en demonstratie woningsprinklers 12 april 2022

Op dinsdag 12 april 2022 organiseert de VWI een informatiebijeenkomst over woningsprinklers. Deze middag is dé gelegenheid om alles te weten te komen over woningsprinklers, met aandacht voor de publicatie Waardering woningsprinklerinstallaties en het CCV-certificatieschema woningsprinklerinstallateurs. Tevens verzorgen we een live demonstratie zodat u zelf kunt oordelen.

Apr 13

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt adviseren én stimuleren op dit terrein.

Mei 12

Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN 12 mei 2022

Op een werkelijk prachtige locatie waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland vindt op donderdag 12 mei 2022 voor de eerste keer een VBWTN congres plaats speciaal voor Toezichthouders en Handhavers.

Mei 16

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt adviseren én stimuleren op dit terrein.

Mei 17

Seminar ‘Waardering van sprinklers’

In een dag op de hoogte van essentiële sprinklerkennis! Steeds meer opdrachtgevers zijn zich er van bewust dat er iets te kiezen valt op het gebied van brandveiligheid. Ze realiseren zich dat de eisen in het Bouwbesluit zich beperken tot vluchtveiligheid en bescherming van buurpercelen. De keuze voor maatregelen om de schade te beperken, de bedrijfscontinuïteit te borgen en imagoschade te voorkomen is een eigen verantwoordelijkheid.

Mei 24

BIM PRAKTIJKDAG 2022

Op dinsdag 24 mei vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de BIM praktijkdag 2022 plaats. Ook deze achtste editie kent een gevarieerd programma waarin de ervaring met BIM vanuit de actuele bouwpraktijk centraal staat. Onder de lezingen onder meer de transformatie van een woongebouw, de restauratie van de Domtoren, het multifunctionele torencomplex Valley, de bouw van een hotel, het onderhoud van tunnels en HAUT, de hoogste hybride houten woontoren van Europa. Naast deze projecten nog een mix andere gerelateerde onderwerpen, zoals het nut en de toepassing van ISO 19650, BIM in de ontwikkelfase, veilig leren werken in virtual reality, van algoritmes naar productie en tot slot een keynote waarin de toekomst van robotisering en digitalisering in de bouw nog eens fijntjes wordt geschets

Mei 31

Kleine bouwwerken en de Wkb

Voor kleine bouwwerken onder de Wkb wordt gewerkt aan een eenvoudige manier van borgen, zodat de kosten in verhouding blijven tot de grootte van het project. In het webinar hoor je hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Schrijf je direct in! Dit webinar is ook later terug te kijken.

Juni 02

Provero congres 2022

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op dit moment bezig is met de implementatie van de Omgevingswet: bestuurders, raadsleden, beleidsmakers, planjuristen en projectleiders Omgevingswet.

Juni 08

Managementsymposium “de volgende fase van ons bestaan"

Dit jaar is het thema van het managementsymposium “de volgende fase van ons bestaan”. Wij stellen het zeer op prijs dat u als lid van de Vereniging BWT na de afgelopen twee jaar helaas het niet kunnen doorgaan van het managementsymposium weer te mogen ontmoeten. De onderwerpen zien dan ook op de grote uitdagingen waar wij als vakgebied voor staan na invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Tijdens het managementsymposium willen wij met u de uitdagingen bespreken waar wij als vakgebied voor staan. De krapte op de arbeidsmarkt, een bouwopgave die schreeuwt om innovatie en versnelling, een VTH organisatie die door de komst van de Omgevingswet en Wkb een totaal andere financiering vraagt, en vooral ook hoe wij de meerwaarde van ons vakgebied de komende jaren samen met de rol van de Kwaliteitsborger en het Omgevingsplan kunnen gaan borgen. Diverse sprekers met een uitgesproken mening over deze toekomst zullen u meenemen in deze uitdagingen, en ook een spiegel voorhouden. Tijdens dit managementsymposium willen wij ook als management met elkaar in gesprek gaan over hoe u de aanstaande transitie inzet, en waar u de focus op gaat leggen in taken, uitvoering, prioritering en inzet

Juni 13

16e Dag van de BOA

De Dag van de BOA, een begrip in handhavingsland. Op maandag 13 juni 2022 staat de volgende editie op de kalender. De eerste sessies bekend Zoals je van ons gewend bent, staan we ook deze editie stil bij ontwikkelingen en actualiteiten rondom toezicht, handhaving en veiligheid. De eerste sessies zijn ondertussen bekend: Maak kennis met Halt - Wat kan Halt voor jou betekenen? Handhavingsarrangement Aanpak van dumping van afval in buitengebied Van LEEFomgeving naar LEERomgeving voor studenten in opleiding HTV MBO Amersfoort

Juni 14

Beton Event 2022

Al meer dan 60 jaar organiseren wij hét toonaangevende netwerkevenement van de beton(bouw)sector in Nederland! Het is de plek waar professionals elkaar ontmoeten, bedrijven bezoeken en/of deelnemen aan het congresprogramma. JUNI 2022! Het Beton Event 2022 wordt georganiseerd op dinsdag 14 juni. Deze dag staat in het teken van kennis opdoen, kennis delen en kennismaken. Het kennisprogramma is opgesteld door onze programmacommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van professionals uit de sector. Naast kennisdeling staat kennismaken en netwerken centraal. De locatie die wij hiervoor hebben gekozen is de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Ontmoetingsplaatsen, het welbekende netwerkplein en de uitreiking van de Betonprijs 2021 zullen op deze dag niet ontbreke

Juni 16

Webinar Brandveiligheid parkeergarages

Doel: Bijdragen aan borging aan de wettelijke brandveiligheidseisen Doelgroepen: Gebouweigenaren, Brandweer, Bouw- en Woningtoezicht, Verzekeraars, Architecten en Aannemers Met presentatie White paper brandveiligheid parkeergarages met concrete control

Juni 21

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid

Ben jij erfgoedprofessional? Weet dan dat jouw kennis van erfgoed en duurzaamheid ook nuttig is bij de energietransitie! In de cursus ‘Erfgoed en duurzaamheidsbeleid’ leer je hoe je verduurzaming opneemt in het erfgoedbeleid.

Juni 22

BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2022

BBN biedt trainingen Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Trainingen van een dag, waarbij dieper wordt ingegaan op controlepunten, testrapporten, achtergronden en consequenties/risico’s. Daarbij komt zeker aan de orde het waarom hoe en wat van de rookwerendheidseisen die per 1 juli 2021 gelden.

Juni 23

Lancering herziene NEN 2660

Wil jij alles weten over de herziene NEN 2660 "Regels voor Informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving? Meld je dan aan voor het gratis NEN event op donderdag 23 juni. Bijwonen kan zowel fysiek in Delft als onlin

Juni 30

Online bijeenkomst Lessons learned op 30 juni 2022

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet, de VNG en Geonovum nodigen u graag uit om op donderdag 30 juni a.s. van 10.00 – 12.00 uur aanwezig te zijn bij de 4e online bijeenkomst Lessons Learned werkplaatsen Omgevingswet. De sessie geeft u een kijkje achter de schermen van maar liefst 9 verschillende werkplaatsen.

Juli 22

Aankondiging Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. Ter voorbereiding op de openbare commentaarperiode organiseert NEN op vrijdag 22 juli een webinar.

Sept 14

BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2022

BBN biedt trainingen Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Trainingen van een dag, waarbij dieper wordt ingegaan op controlepunten, testrapporten, achtergronden en consequenties/risico’s. Daarbij komt zeker aan de orde het waarom hoe en wat van de rookwerendheidseisen die per 1 juli 2021 gelden.

Sept 22

Themabijeenkomst “Hoe houden wij de winkel open?”

Op donderdag 22 september 2022 organiseert Provero een online themabijeenkomst. De themabijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Sept 30

BIM Loket Online Friday: Vergunningscontroleservice

Geautomatiseerd omgevingsvergunningen controleren op basis van 3D-gebouwontwerpen – het is een van de beloften die we met digitalisering in de bouw hopen te realiseren. Met de ontwikkeling van een prototype brengt de Gemeente Rotterdam deze belofte een stapje dichterbij.

Okt 04

TOETSEN VAN HOOGBOUW

Hoogbouw kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood bij gemeenten. Het toenemend aantal nieuwbouwplannen moet vooraf worden getoetst. Daarvoor hebben toetsers specifieke kennis nodig die in deze cursus geboden wordt. In twee dagen worden zowel de hoofdlijnen van het ontwerp van de fundering als van het bovengrondse deel van hoogbouw behandeld.

Okt 06

Dag van de Omgevingswet 2022

De eerstvolgende editie van de Dag van de Omgevingswet is op 6 oktober 2022 weer in het Provinciehuis Utrecht. Al meer dan 10 jaar organiseren we deze dag vol sessies over de naderende invoering van de Omgevingswet. Ook dit jaar, met de invoering in het verschiet, gaan we in op de volle breedte van de wet! Doe je mee, 6 oktober?

Okt 06

Jaarcongres VBWTN 2022

Het programma is bekend en de inschrijving is geopend.

Okt 06

Informatiebijeenkomst en demonstratie woningsprinklers 6 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober 2022 organiseert de VWI een informatiebijeenkomst over woningsprinklers. Deze middag is dé gelegenheid om alles te weten te komen over woningsprinklers, de Publicatie Waardering woningsprinklerinstallaties en het CCV-certificatieschema woningsprinklerinstallateurs. Tevens verzorgt de VWI een live demonstratie zodat u zelf kunt oordelen.

Okt 11

Save the date: 11 oktober 2022 voor het TloKB-congres Kwaliteitsborging bouw

Vanaf 1 januari 2023 werken we in Nederland met een nieuw stelsel van toezicht op de bouw. Het betekent ook dat de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw nu volop aan de slag is, om samen met alle betrokken partijen goed vorm te geven aan nieuwe taken en samenwerking voor de kwaliteitsborging in de bouw.

Okt 25

Kennisseminars brandveiligheid 2022

Laat u inspireren rondom actuele brandveiligheidsonderwerpen tijdens een kennisseminar bij u in de buurt!

Nov 01

Kennisseminars brandveiligheid 2022

Laat u inspireren rondom actuele brandveiligheidsonderwerpen tijdens een kennisseminar bij u in de buurt!

Nov 02

Drieluik Vergunningverlening

Voor het wijzigen van gebouwd of aangelegd erfgoed heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. En als erfgoedprofessional ben jij diegene die de vergunning verleent of als toezichthouder en/of handhaver een rol speelt! In deze 3-daagse cursus leer je precies hoe je dat doet én wat eraan voorafgaat: van besluitvorming en het opstellen van de vergunning, tot planbegeleiding en handhaving.

Nov 02

COBc congres 2022

Afgelopen jaar heeft de bouwwereld wederom niet stilgezeten. Bepaalde onderwerpen zijn meermaals in het nieuws geweest en sommige onderwerpen zijn wederom actueel. Noteer deze datum vast in je agenda.

Nov 03

Kennisseminars brandveiligheid 2022

Laat u inspireren rondom actuele brandveiligheidsonderwerpen tijdens een kennisseminar bij u in de buurt!

Nov 08

Kennisseminars brandveiligheid 2022

Laat u inspireren rondom actuele brandveiligheidsonderwerpen tijdens een kennisseminar bij u in de buurt!

Nov 22

KCAF lustrumcongres 2022

Op 22 november 2022 organiseert KCAF in samenwerking met de gemeente Schiedam in het Theater aan de Schie (Stadserf 1 Schiedam) haar jaarlijkse Congres. Naast de traditionele aspecten van houten palen problematiek, komen aspecten als funderingen op staal, bodemdaling, klimaat effecten en innovatieve ontwikkelingen in de aanpak aan bod

Nov 30

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘Brandpreventie, risico’s en de praktijk van monumenten en kerken’

Over veilig erfgoed gesproken. Wat komt er kijken bij brandpreventie en veiligheid van monumenten? Waar liggen risico’s?

Dec 07

BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2022

BBN biedt trainingen Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Trainingen van een dag, waarbij dieper wordt ingegaan op controlepunten, testrapporten, achtergronden en consequenties/risico’s. Daarbij komt zeker aan de orde het waarom hoe en wat van de rookwerendheidseisen die per 1 juli 2021 gelden.