Jan 13

Tweedelige netwerkbijeenkomst Bruidsschat (deel 1)

Datum:13-1-2022

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:10:30:00

Locatie:Online

Kosten:gratis

De VNG organiseert een tweedelige netwerkbijeenkomst over de Bruidsschat. Tijdens deze twee bijeenkomsten hoort u alles over de bruidsschat, van regels in het omgevingsplan tot en met het instellen van behandeldiensten en wordt u meegenomen in hoe gemeenten en Omgevingsdiensten het in de praktijk aanpakken. 

Omgevingsdiensten en gemeenten zijn aan de slag met de bruidsschat. Dat levert mooie uitwerkingen en adviezen, maar geeft ook vragen. Vragen over de bruidsschatregels zelf, vragen over de digitale kant (wat moet u inregelen?). Daarnaast leiden vragen over de bruidsschat ook vanzelf naar vragen over regels en inrichting van het omgevingsplan en de betekenis voor de VTH-praktijk.

Eerste bijeenkomst

In deze eerste bijeenkomst staat de positionering van de bruidsschat centraal. Wat moet u doen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en wat daarna? Er zijn een aantal verschillende fases te onderscheiden. Op de lange termijn van het samenhangend omgevingsplan gaan de bruidsschatregels op in het totaal van de omgevingsplanregels voor een evenwichtige toedeling van functies. Er is ook een tussenfase. Tijdens de bouw van het omgevingsplan in het nieuwe deel blijft de winkel open en moeten aanvragen voor initiatieven beoordeeld worden. Ook bij het verlenen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten of wijzigingen omgevingsplan moet sprake zijn van evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Welke aandachtspunten gelden in deze tussenfase en hoe gaat u hier om met de bruidsschatregels?

Deze sessie wordt verzorgd door Jitske Brommet van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en Astrid van der Wijst van het Informatiepunt Leefomgeving. Zij behandelen de ins en out van de bruidsschat, van regels in het omgevingsplan tot en met het instellen van behandeldiensten.

Tweede bijeenkomst

Tijdens de tweede bijeenkomst op 3 februari nemen Réka Kovács van de gemeente Amsterdam en Esther Beukenhorst van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied u mee met hun ervaringen met het omzetten van de bruidsschatregels naar de regelset voor het Amsterdams omgevingsplan. Zij vertellen over problemen en knelpunten, over do’s en dont’s, maar natuurlijk ook over de behaalde resultaten.

Locatie en tijd

  • Online
  • 09.00 - 10.30 uur

Doelgroep

  • Deze sessie is voor eenieder die zich bezig houdt met de bruidsschat en de regels voor het omgevingsplan.

Kosten

  • Deelname is gratis.

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier. U ontvangt dan een uitnodiging. 

Bron: VNG 06-01-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet