Feb 01

Uitnodiging: online bijeenkomst werkplaatsen implementatie Omgevingswet

Datum:1-2-2022

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:12:00:00

Locatie:Online

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet, de VNG en Geonovum, nodigen u graag uit om op dinsdag 1 februari a.s. aanwezig te zijn bij de derde online bijeenkomst Lessons Learned werkplaatsen. De sessie geeft u een kijkje achter de schermen van 6 verschillende werkplaatsen. Het is een mooi moment om terug én vooruit te kijken en te leren van de ervaringen die zijn opgedaan. Misschien hoort u dingen waarmee ook ú aan de slag kan! Bent u er bij?

Wat is een werkplaats?
Het programma AdS, de VNG en Geonovum hebben alle drie hun eigen insteek en benadering van een werkplaats. Het belangrijkste is dat we u met een praktisch implementatievraagstuk op weg helpen. In een werkplaats ondersteunen we bevoegd gezagen individueel, maar ook samen met hun ketenpartners op inhoudelijk en technisch vlak. 

Welke werkplaatsen doen hun verhaal?

1. Werkplaats Annoteren waterbeheerprogramma en omzetten naar de Standaard Officiële Publicatie en het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten

Geonovum oefende in deze werkplaats samen met de waterschappen met het annoteren van een waterbeheerprogramma. Dit programma is via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) gepubliceerd en in de viewer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zicht- en raadpleegbaar. Wilt u meer weten over de tabellen met gebiedsdoelen waarin verhaallijnen, gebiedskansen, maatschappelijke thema’s, doelen en de rol van het waterschap aan deelgebieden worden gekoppeld? En wilt u weten hoe dit geannoteerd kan worden? Tune dan in op de werkplaats van Geonovum.

Spreker: Nienke Jansen, senior adviseur digitale kerninstrumenten bij Geonovum

2. Werkplaats Beproeven handhavingsketen milieu belastende activiteit

De samenwerkingspartners in het Noordzeekanaalgebied oefenden in deze werkplaats met een ingediend handhavingsverzoek. Ze namen daarbij een (handhavings)beschikking van een milieubelastende activiteit onder de loep. Het doel was om inzicht te krijgen in rollen, bevoegdheden, interbestuurlijke samenwerking, de samenwerkingsruimte en het archiveren in het DSO. Welke inzichten dit heeft opgeleverd en wat de samenwerkende partijen er samen maar ook individueel van hebben opgestoken, vertellen ze u graag persoonlijk.

Sprekers: Surush Ebrahimi Poer, regisseur toezicht & handhaving bij provincie Noord-Holland en Esther Sap, projectleider werkprocessen VTH bij DUO+

3. Werkplaats Publicatie en wijzigen omgevingsplan met projectbesluit

Twee rijkspartijen voerden samen met onder andere de gemeenten Westvoorne en Rotterdam een serie werkplaatsen uit met het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) Projectbesluit. De samenwerking moest inzicht bieden in de toepassing van de standaard en het digitaliseren van het projectbesluit, waaronder het deel dat de regels van het omgevingsplan wijzigt (‘het regeldeel’). Ook is de samenwerking in de keten beproefd. In de werkplaatsen zetten de deelnemers de praktijkcasus Inpassingsplan Net op zee IJmuiden Ver Beta om naar een projectbesluit dat voldoet aan de digitale standaard.
Wilt u weten hoe een projectbesluit (met annotaties!) eruitziet in het DSO? Bent u nieuwsgierig welke opties er zijn uitgewerkt om een omgevingsplan te kunnen wijzigen? Dan is deze sessie over het projectbesluit interessant.

Spreker: Jasmijn van Tilburg, senior adviseur Omgevingsrecht bij BRO

4. Werkplaats Omgevingstafel met meervoudige vergunningaanvraag

De regio Utrecht investeerde de afgelopen jaren veel tijd en energie in het gezamenlijk ontwerpen van interbestuurlijke werkafspraken. Het doel van de werkplaats was het beproeven van een deel van deze afspraken, namelijk die voor de omgevingstafel en die voor de behandeling van een meervoudige vergunningaanvraag: de hele keten ‘van idee tot afhandeling’. De regio ontwierp een oefencasus, waarvoor ze een aanvraag indienden voor een omgevingsoverleg in de oefenomgeving van het DSO. Ook organiseerden ze een omgevingstafeloverleg. De belangrijkste leerpunten daaruit hoort u tijdens deze bijeenkomst. Daarnaast is geoefend met interbestuurlijke afspraken voor het behandelen van een meervoudige vergunningaanvraag. Dit onderdeel is (nog) niet afgerond. Ook hierover wordt u bijgepraat.

Sprekers: Else Sneller, programmamanager Omgevingswet bij gemeente De Bilt en Ynte Tadema, adviseur proces- en informatiemanagement bij gemeente De Bilt

5. Basiswerkplaats Dierenpension

Het programma Aan de slag heeft naast werkplaatsen die een eigen implementatievraagstuk behandelen, ook een ‘standaard’ werkplaats, met de casus dierenpension. In deze werkplaats wordt een casus behandeld waarbij alle aspecten van de Omgevingswet in relatie tot het DSO langskomen. De werkplaats doorloopt de hele keten van de Omgevingswet, zoals planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Deze werkplaats is een mooie start wanneer u nog geen eigen vraagstuk kunt formuleren, maar wel wil beginnen met oefenen.

Spreker: Anneke Dierkx, DSO-expert bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet

6. Werkplaats Omgevingsplan Oud-Woensel

De werkplaats van de gemeente Eindhoven startte in het najaar van 2021. In deze werkplaats is Eindhoven aan de slag gegaan met het gebied Oud-Woensel. Ze heeft daar de gebruiks- en bouwactiviteiten in het omgevingsplan gezet. Het omgevingsplan Oud-Woensel is gepubliceerd in het DSO. De werkplaats Omgevingsplan is een van de werkplaatsen die VNG aanbiedt. Meer weten over deze concrete casus in de lichtstad Eindhoven? Kies op dinsdag 1 februari dan voor deze VNG werkplaats.

Sprekers: Bas Oerlemans, programmamanager Omgevingsplan bij gemeente Eindhoven en Irina Entrop, specialist digitale ruimtelijke ordening bij gemeente Eindhoven

Programma  

10.00 – 10.05 uur  welkom

10.05 – 10.10 uur  gesprek met Eva Tannehill, coördinator oefenen bij het programma Aan de slag

10.10 – 10.15 uur  pitches ronde 1 

       U hoort de highlights van 3 werkplaatsen: 

  1. gemeente Eindhoven met het Omgevingsplan voor Oud-Woensel
  2. Geonovum met het waterbeheerprogramma
  3. rijkspartijen met het projectbesluit

10.15 – 10.50 uur ronde 1: Verdieping werkplaatsen Implementatie

In ronde 1 kiest u 1 van de 3 werkplaatsen en wordt u bijgepraat over de bevindingen en ervaringen. 

10.50 – 10.55 uur  pauze

10.55 - 11.00 uur  pitches ronde 2 

     U hoort de highlights van 3 werkplaatsen: 

  1. gemeente De Bilt met het omgevingsoverleg
  2. regio Noorzeekanaalgebied met het beproeven van de handhavingsketen
  3. basiswerkplaats Dierenpension

11.00 – 11.40 uur  ronde 2: Verdieping werkplaatsen Implementatie

In ronde 2 kiest u 1 van de 3 werkplaatsen en wordt u bijgepraat over de bevindingen en ervaringen. 

11.40 – 11.50 uur  afsluiting

Aanmelden en meer informatie  
 
Meld u direct aan voor de bijeenkomst.

Meer informatie vindt u op de website. 

Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u een bevestiging en daags voor de sessie ontvangt u een mail met een Zoomlink voor deelname.

We zien u graag op 1 februari. Tot dan!

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 27-01-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet