Agenda maart 2022

Maart 02

Bijeenkomst Ambassadeursnetwerk Wkb Friesland

Wanneer precies de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking zal treden, wordt komende tijd duidelijk. Wat ik wél zeker kan zeggen is dat de extra tijd die minister De Jonge heeft gecreëerd hard nodig is om alle betrokken partijen zich nog verder voor te laten bereiden.

Maart 08

Schakeldag 2022!

Helaas treffen de nieuwe coronamaatregelen van 18 december 2021 ook de organisatie van de Schakeldag 2022. Er is meer tijd nodig om een mooie Schakeldag te organiseren. Daarom hebben we besloten de Schakeldag te verplaatsen van 8 februari naar dinsdag 8 maart 2022.

Maart 09

Aankondiging: Webinar BIM – een ROTwoord

Hoe krijg je BIM breed gedragen in de hele organisatie? In dit webinar delen Rolf Jonker en Remco Bom hun ervaringen bij Gemeente Rotterdam.

Maart 16

Erfgoed en energietransitie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk gaan verminderen. Om dat doel te bereiken, gaat Nederland onder andere over op duurzaam opgewekte energie. Ook de monumentensector wil een bijdrage leveren aan de doelstellingen. De sector wil een CO₂-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 realiseren, als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. Daarbij moet er een balans gevonden worden tussen energie- efficiëntie (eerst besparen, dan opwekken), kostenefficiëntie en behoud van monumentale waarden. Zo zorgen wij samen voor toekomstbestendig erfgoed en voor een duurzaam klimaat

Maart 18

BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2022

BBN biedt trainingen Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Trainingen van een dag, waarbij dieper wordt ingegaan op controlepunten, testrapporten, achtergronden en consequenties/risico’s. Daarbij komt zeker aan de orde het waarom hoe en wat van de rookwerendheidseisen die per 1 juli 2021 gelden.

Maart 24

Drieluik vergunningverlening

Het drieluik Vergunningverlening bestaat uit 3 dagen, waarvan 2 op een fysieke locatie en 1 dag online. In de eerste twee cursusdagen ligt de nadruk op de totstandkoming van een ‘goed’ plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de besluitvorming en het opstellen van een degelijke vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. De tweede dag vooral over de kwaliteit van advisering die noodzakelijk is voor een vergunning. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk: te weten de planbegeleiding, toezicht en handhaving.

Maart 24

Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning

De omgang en besluitvorming met betrekking tot het wijzigen van gebouwde en groene monumenten is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunning dient een goede basis te zijn voor de aansturing van het uitvoeringsproces, overtuigend bij bezwaar en beroep en duidelijk zijn als formeel document voor toezicht en handhaving tijdens de uitvoering. Het doel is dan ook een vergunning af te geven die zorgvuldig tot stand is gekomen.

Maart 30

VBE Seminar thema ‘Hoogbouw’

Het thema van het seminar 2022 is brandveiligheid in hoogbouw. We hebben verschillende sprekers bereid gevonden om vanuit hun vakgebied naar dit thema te kijken. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze dag.

Maart 31

Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

Ben jij toezichthouder in een gemeente met vakantieparken? En moet je in jouw gemeente weleens toezicht houden op deze parken? Dan is deze cursusdag voor jou!

Maart 31

Vergunningverlening II: Adviseren over kwaliteit

Erfgoed is waardevol en verdient daarom een respectvolle omgang. Als er sprake is van een herbestemming zijn ook andere belangen aan de orde, zoals gebruikerswensen en exploitatie. De verschillende belangen dienen goed tegen elkaar worden afgewogen. Erfgoedwaarden zijn echter meestal niet in strikte normen en eisen vast te leggen. Een integraal deskundig advies, gericht op de belangenafweging, is dan nodig.

Maart 31

BIM Pro Kennisdag voor provincies en gemeenten

Wil je weten hoe jouw organisatie kan werken met Bouwwerk Informatiemanagement (BIM)? Meld je dan aan voor de BIM Pro Kennisdag van CROW. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies en waterschappen.