Maart 24

Drieluik vergunningverlening

Datum:24-3-2022

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Drieluik vergunningverlening

Kosten:€ 850,00 (ex. 21% btw) voor 3 dagen

Het drieluik Vergunningverlening bestaat uit 3 dagen, waarvan 2 op een fysieke locatie en 1 dag online.

In de eerste twee cursusdagen ligt de nadruk op de totstandkoming van een ‘goed’ plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de besluitvorming en het opstellen van een degelijke vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. De tweede dag vooral over de kwaliteit van advisering die noodzakelijk is voor een vergunning. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk: te weten de planbegeleiding, toezicht en handhaving.

Na voltooiing van de drie dagen heeft u kennis van het restauratieproces (van (goed) plan tot uitvoering) en kunt u eigenaren goed begeleiden in dit proces. Met de drieluik willen we voldoen aan de kwaliteitscriteria, die aan overheden en (omgevings) diensten gesteld gaan worden t.a.v. goede uitvoering van de Wabo/Omgevingswet.

Wilt u niet het hele drieluik volgen, dan kunt u de cursusdagen ook los van elkaar volgen.

Voor wie is dit drieluik bedoeld?

Het drieluik is bedoeld voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van gemeenten met beschermde monumenten, voor erfgoedmedewerkers van provincies, steunpunten en omgevingsdiensten, werkzaam bij gemeenten, provincies, steunpunten en omgevingsdiensten. Kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een pré.

Resultaat: wat bereikt u met deze drieluik?

 • de procedure van de omgevingsvergunning m.b.t. beschermde monumenten
 • toelichting op de verschillende procedure aspecten
 • spelregels van vergunningvrij en vergunningplichtige werkzaamheden;
 • juridische aandachtspunten, jurisprudentie, reikwijdte van de (omgevings)vergunning;
 • relatie met andere regelgeving, zoals ruimtelijke ordening;
 • de inbreng van verplichte adviezen in combinatie met de belangenafweging;
 • hoe ziet een werkbare (voor alle direct betrokkenen) omgevingsvergunning eruit?;
 • relevante actualiteiten Omgevingswet;
 • gezamenlijk oefenen met praktijkcases;
 • kwaliteit in de keten van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor toezicht op en handhaving van de instandhouding van monumenten;
 • kennis en inzicht in de uitvoering van een plan;
 • herkennen en erkennen van erfgoedwaarden in de uitvoering van werkzaamheden aan monumenten;
 • hoe te handelen bij onverwachte (archeologische) vondsten;
 • op welke wijze controle te houden op de uitvoering van nadere voorwaarden;
 • toezichtsaspecten met betrekking tot beschermde gezichten, ruimtelijke waarden en bestemmingsplannen

Wanneer?

Kosten

De kosten voor het volledige drieluik bedragen € 850,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch tijdens de fysieke bijeenkomsten. 

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Coronamaatregelen 

Vanaf september vragen onze vergader- en cursuslocaties alle gasten bij binnenkomst naar een geldig coronatoegangsbewijs. Wie niet (volledig) gevaccineerd is, kan gebruikmaken van een toegangstest, niet ouder dan 24 uur. 

Bron: Erfgoed Academie 01-03-2022