Maart 16

Erfgoed en energietransitie

Datum:16-3-2022

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:15:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 275,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Deze cursus bestaat uit twee online bijeenkomsten op woensdag 16 maart van 10.00 -12.00 en van 13.00 -15.00 uur.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk gaan verminderen. Om dat doel te bereiken, gaat Nederland onder andere over op duurzaam opgewekte energie. Ook de monumentensector wil een bijdrage leveren aan de doelstellingen. De sector wil een CO₂-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 realiseren, als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. Daarbij moet er een balans gevonden worden tussen energie- efficiëntie (eerst besparen, dan opwekken), kostenefficiëntie en behoud van monumentale waarden. Zo zorgen wij samen voor toekomstbestendig erfgoed en voor een duurzaam klimaat.

Duurzame energie. Wie wil het niet? Er komen dan ook steeds meer initiatieven voor zon- en windmolenparken. Overheden, maar ook andere organisaties, maken plannen voor een energie-neutrale toekomst. Waar en hoe kan het best duurzame elektriciteit op land (via wind en zon) opgewekt worden. Zo zijn er inmiddels een 30-tal Regionale Energiestrategieën (RES’en). Technisch kan deze opwekking al, maar een technische keuze kan soms consequenties hebben die minder wenselijk zijn.

Hoe ziet ons (historisch) landschap er bijvoorbeeld straks uit: met windmolens, zonneweides en andere schone energieopwekking in landschappen en op erven. En wat betekent het voor de daken van onze historische steden en dorpen als ze bedekt zijn met zonnepanelen? Kan de keuze over wat, waar en hoe ook mede bepaald worden door erfgoed en onze cultuurhistorische kennis? Met andere woorden: kan erfgoed ook een deel van de oplossing bieden bij de vraagstukken bij de energietransitie?

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Energietransitie en Regionale Energiestrategie (RES): u kent de processen en stand van zaken van de Regionale Energie Strategie (RES);
 • Energietransitie en (cultuur)landschap: u (her)kent de impact van de energietransitie op het (cultuur)landschap;
 • Erfgoed en RES-vraagstukken: U (her)kent praktijkvoorbeelden met erfgoed als inspiratiebron;
 • Erfgoed en RES-vraagstukken: u (her)kent de instrumenten die u als beleidsambtenaar heeft om vanuit erfgoed relevant te zijn in deze vraagstukken;
 • Erfgoed, RES-vraagstukken en participatie: u weet relevante collega’s, stakeholders en andere externe betrokkenen te vinden en te overtuigen van de potentie van erfgoed in de energietransitie.
 • Aan de hand van een (mogelijk door u ingediende) casus past u de opgedane kennis toe.

Wat bereikt u met deze cursus?

Na het volgen van de cursus heeft u meer inzicht in de ruimtelijke opgave van de energietransitie en de rol daarin van een RES. U bent in staat om een actieve relevante bijdrage te leveren vanuit erfgoed aan de totstandkoming van de energietransitie. Waarbij zowel de belangen van erfgoed als energie-opgave gediend zijn.

Voor wie?

Voor iedereen, die beleidsmatig betrokken is bij erfgoed en ruimtelijke energieopgaven: gemeente- en provincieambtenaren, medewerkers, bezig met een RES, medewerkers van waterschappen, energie coöperaties, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties en andere geïnteresseerden.

Wanneer?

Deze cursus bestaat uit twee online bijeenkomsten op woensdag 16 maart van 10.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.00 uur.

Naast de cursusbijeenkomst vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomst. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 3-4 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie en voor het voorbereiden van uw eigen casus.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn € 275,00 (excl. 21% btw) per persoon.  

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Docent en Experts

 • Marieke van Zanten, docent ErfgoedAcademie, architectuurhistoricus Het Oversticht
 • Willem van Wingerden, procesmanager RES Regio Rivierenland
 • Sterre Brummel, Beleidsadviseur Cultuurhistorie en Monumentenzorg, provincie Drenthe
 • Endrie Nijhuis, stadsbouwmeester Twente, Het Oversticht
 • Marnix Brongers, procesmanager RES Noord-Veluwe
 • Edwin Raap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Cursussen over hetzelfde onderwerp:

Wilt u meer weten over erfgoed & duurzaamheid, bekijk dan ook onze andere twee cursussen:

Bron: Erfgoed Academie 15-02-2022