Agenda april 2022

Apr 06

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘Zonnepanelen, installaties en monumenten’

Het verduurzamen van een monument omvat niet alleen het beperken van energieverlies door isoleren, maar steeds vaker ook het toepassen van zonnepanelen om een deel van de eigen energiebehoefte te dekken. Het wel of niet zichtbaar zijn van pv-panelen is niet langer een beslissend criterium, maar wel de mate waarin het beeld van het monument eventueel wordt verstoord. Wat is wel en niet toelaatbaar en hoe leg je dat juridisch afdwingbaar vast?

Apr 07

Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

Ben jij toezichthouder in een gemeente met vakantieparken? En moet je in jouw gemeente weleens toezicht houden op deze parken? Dan is deze cursusdag voor jou!

Apr 07

Vergunningverlening III: toezicht en handhaving

Toezicht en begeleiding op de bouwplaats is van belang. Het doel is om ervoor te zorgen dat plannen uitgevoerd worden conform de afgegeven vergunning en om te voorkomen dat werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd zonder dat daarvoor vergunning is verleend. Handhaving kan noodzakelijk zijn. Hoe goed de voorbereiding ook is en hoe nauwgezet de uitvoering in bestek en tekeningen is vastgelegd, tijdens de uitvoering zullen zich altijd veranderingen voordoen. Vooral bij monumenten is niet alles helemaal van te voren te bepalen. Erfgoedwaarden zijn meestal niet eenduidig vast te leggen. Betrokkenheid blijft ook tijdens de uitvoering nodig. Uiteindelijk telt het eindresultaat

Apr 11

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid

Klimaatdoelen, zuinig omgaan met fossiele en natuurlijke bronnen en een schone en veilige omgeving: van iedereen en alle sectoren wordt verwacht om aan deze opgaven een bijdrage te leveren. Dus ook het erfgoedveld. Overheden en erfgoedorganisaties nemen dan ook steeds meer duurzaamheid in hun erfgoedbeleid op en omgekeerd.

Apr 12

Informatiebijeenkomst en demonstratie woningsprinklers 12 april 2022

Op dinsdag 12 april 2022 organiseert de VWI een informatiebijeenkomst over woningsprinklers. Deze middag is dé gelegenheid om alles te weten te komen over woningsprinklers, met aandacht voor de publicatie Waardering woningsprinklerinstallaties en het CCV-certificatieschema woningsprinklerinstallateurs. Tevens verzorgen we een live demonstratie zodat u zelf kunt oordelen.

Apr 13

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt adviseren én stimuleren op dit terrein.