Apr 12

Informatiebijeenkomst en demonstratie woningsprinklers 12 april 2022

Datum:12-4-2022

Starttijd:12:00:00

Eindtijd:16:15:00

Locatie:Twente Safety Campus, Gebouw C40, Oude Vliegveldstraat, Enschede

Kosten:€ 50,- per persoon, exclusief BTW.

Op dinsdag 12 april 2022 organiseert de VWI een informatiebijeenkomst over woningsprinklers. Deze middag is dé gelegenheid om alles te weten te komen over woningsprinklers, met aandacht voor de publicatie Waardering woningsprinklerinstallaties en het CCV-certificatieschema woningsprinklerinstallateurs. Tevens verzorgen we een live demonstratie zodat u zelf kunt oordelen.

Programmalijn

Op de informatiemiddag informeren wij u over hoe u woningsprinklerinstallaties kunt toepassen en welke voordelen dat oplevert. Het programma is interessant voor professionals zoals ontwikkelaars, adviseurs, installateurs, brandweer, de zorg, wooncorporaties, bevoegd gezag en (vertegenwoordigers van) bewoners.
En uiteraard geeft de VWI een live demonstratie waarin we de effectiviteit met een proefbrand demonstreren.
Zo krijgt u kennis aangereikt om Nederland veiliger te maken!

We staan stil bij de problematiek van woningbranden en geven en verklaren waarom woningsprinklers het aantal slachtoffers met minimaal 82% terugdringt.
Tijdens de presentaties is aandacht voor de gelijkwaardigheid en waardering van woningsprinklers. Zo bevat de publicatie Waardering woningsprinklers 12 mogelijke functies en compenserende maatregelen van woningsprinklerinstallaties.

Uiteraard is er ook aandacht voor de kwaliteitsaspecten, zoals normen, certificatie en opleidingen. Ook wordt kort stilgestaan bij de rol van de verschillende spelers, zoals adviseurs en projectontwikkelaars, want hoe pak je een project nu aan?
Kortom een zeer informatief programma, met mogelijkheid tot netwerken en uitwisselen van kennis.

Kosten deelname

We vragen een tegenmoetkoming in de kosten voor deelname, inclusief lunch van € 50,- per persoon, exclusief BTW.
Inschrijving is alleen mogelijk via deze website.

VOORLOPIGE PROGRAMMA

12:00  ontvangst met lunch
13:00 Opening en introductie
13:10 Onderschatting van woningbranden
13:30 Woningsprinklerinstallaties, wat zijn het en wat kan het?
13:50 Waardering van woningsprinklers:
De functies en compenserende maatregelen
14:10 Waardering van woningsprinklers: Projectaanpak
14:30  PAUZE
15:00 Waardering van woningsprinklers: Voorbeelden van projecten
15:20  Wat kan de VWI voor u betekenen?
15:30 Demonstratie !!!
Oordeel zelf
16:15 Discussie, afsluiting en borrel

Bron: VWI 20-01-2022