Mei 16

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk

Datum:16-5-2022

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:15:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 425,00 (ex. 21% btw). Dit is inclusief koffie, thee en lunch op de fysieke locatie

Deze cursus is een combinatie van online en offline en start met een praktijkdeel ‘op locatie’.

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt adviseren én stimuleren op dit terrein.

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag; bijvoorbeeld als woonhuis of kantoor. Daarbij zijn aanpassingen nodig, vaak op het gebied van energie en comfort. Op welke wijze doe je dit? Hoe maak je een monument duurzamer zonder de monumentale waarden op de tocht zetten? Hoe verbeter je het energielabel van een monument? Deze interactieve cursus laat zien dat energie steken in duurzaamheid zinvol is, ook bij monumenten.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • principes van verduurzaming; Heeft u globale basiskennis om verduurzamingsmaatregelen van erfgoed te kunnen beoordelen en een gesprek hierover te kunnen voeren.
 • bouwtechnische en bouwfysische grondbeginselen: u krijgt (basis)kennis over deze beginselen.
 • relatie cultuurhistorische waarden en verduurzaming van erfgoed, wat zijn de (on)mogelijkheden: u kunt de technische aspecten van verduurzamen in verband brengen met de monumentale waarde van een monument;
 • Heeft u inzicht in bouwkundige vraagstukken die bij het verduurzamen van monumenten in de praktijk van belang zijn.
 • de praktijk van eigenaar en aannemer: u weet waar eigenaren en aannemers in de praktijk tegenaan lopen en welke oplossingen er mogelijk zijn. En u adviseert eigenaren hierover;
 • Voorbeelden uit de praktijk: u weet dat verduurzamen van monumenten maatwerk is en dat kennis en creativiteit nodig is om tot een goed resultaat te komen;
 • Financiering van duurzame investeringen: u weet welke mogelijkheden er zijn;
 • Zelf aan de slag: u past de theorie toe op uw eigen situatie

Wat bereikt u met deze cursus?

 • Met deze cursus krijgt u inzicht in hoe erfgoed op een verantwoorde manier verduurzaamd kan worden en hoe u erfgoedaspecten hiervoor kunt inzetten.
 • U kunt met eigenaren en ontwerpers zinvol over verduurzaming van erfgoed in gesprek en hen daar beargumenteerd over adviseren.
 • Workshop waarderingskader – energie waardentabel voor een monument.

Voor wie?

 • Ambtenaren werkzaam bij gemeenten en provincies en organisaties die als waardenstellers, beleidsmakers, vergunningverleners of handhaving te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing en basiskennis willen krijgen van het thema.
 • Ambtenaren die zich met verduurzamen bezig houden en meer willen weten wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van gebouwd erfgoed (bijvoorbeeld medewerkers van energieloketten of energiecoaches)
 • Opstellers van ruimtelijke kaders met betrekking tot erfgoed en duurzaamheid.
 • N.B.: De cursus is een basiscursus en niet bedoeld voor gevorderde bouwtechnische of bouwfysische adviseurs of aannemers.

Als u beleidsambtenaar Erfgoed bent, raden wij u aan uw collega Verduurzamen mee te nemen.

Indien u twijfelt of de cursus geschikt voor u is, kunt u contact opnemen met de ErfgoedAcademie: info@erfgoedacademie.nl

Wanneer?

13 april op Twickel en 16 mei online (10.00 -12.00 en van 13.00-15.00 uur)

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 425,00 (ex. 21% btw). Dit is inclusief koffie, thee en lunch op de fysieke locatie

Tijdsinvestering

Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 8-12 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie, het uitvoeren van een voorbereidende opdracht en met name voor het werken aan uw ‘eigen’ casus.

Docent en experts:

 • Marieke van Zanten, docent ErfgoedAcademie, architectuurhistoricus Het Oversticht
 • Tom Temmink, Het Oversticht
 • Jacco Hulst, Twickel
 • Ina Roeterdink Nationaal Restauratiefonds

Cursussen over hetzelfde onderwerp:

Wilt u meer weten over erfgoed & duurzaamheid, bekijk dan ook onze andere twee cursussen:

Bron: Erfgoed Academie 15-02-2022