Juni 21

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid

Datum:21-6-2022

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:15:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 275,00 (ex. 21% btw)

Deze cursus bestaat uit 1 dag: met 2 interactieve online bijeenkomsten. 

Ben jij erfgoedprofessional? Weet dan dat jouw kennis van erfgoed en duurzaamheid ook nuttig is bij de energietransitie! In de cursus ‘Erfgoed en duurzaamheidsbeleid’ leer je hoe je verduurzaming opneemt in het erfgoedbeleid. 

Leer hoe je kunt aansluiten bij de uitdagingen waar je ‘energie-collega’s’ voor staan. En krijg ook zicht op bewezen effectieve methodes voor de verduurzaming van erfgoed en hoe je dit in beleid vertaalt.

Klimaatdoelen, zuinig omgaan met fossiele en natuurlijke bronnen en een schone en veilige omgeving: van iedereen en alle sectoren wordt verwacht om aan deze opgaven een bijdrage te leveren. Dus ook het erfgoedveld. Overheden en erfgoedorganisaties nemen dan ook steeds meer duurzaamheid in hun erfgoedbeleid op en omgekeerd.

Maar wat betekent duurzaamheid precies en wat zijn de uitdagingen? Bij erfgoed gaat het tenslotte ook om algemene belangen en waarden. Visie en beleid moeten heldere kaders bieden om zinvolle en verstandige keuzes te kunnen maken bij de uitvoering van klimaat- en duurzaamheidsdoelen in relatie tot erfgoedwaarden. Het gaat dan om zowel verduurzaming van monumenten als energietransitie in historisch waardevolle landschappen, steden en dorpen.

Deze schijnbaar tegengestelde belangen kunnen echter veel voor elkaar betekenen. Deze cursus geeft inzicht in de relatie tussen erfgoed en duurzaamheid en de toepassing hiervan in uw praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod

 • wat verstaan we onder duurzaamheid (ook in relatie tot erfgoed): u beschikt over basiskennis van de verduurzamingsopgave en u weet hoe daar nu op beleidsniveau en uitvoeringsniveau invulling aan wordt gegeven;
 • feiten en cijfers van duurzaamheid: u weet wat de mogelijkheden en feiten zijn op het gebied van energiebesparing en opwekking van energie bij monumenten;
 • duurzaamheidsprincipes (trias energetica): u kent de principes en kunt eigenaren hierover adviseren;  
 • welke aspecten van duurzaamheid raken monumenten en historisch landschap: u weet op hoofdlijnen wat een RES is;
 • voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk op het gebied van energiebesparing/opwekking en erfgoed:
 • duurzaamheid en erfgoedbeleid: u heeft geoefend aan de hand van een door u zelf ingebrachte casus;
 • duurzaamheidsbeleid: u kunt  vanuit uw eigen werkveld inspirerende input leveren voor totstandkoming van duurzaamheidsbeleid binnen uw gemeente of regio.  

Wat bereikt u met deze cursus? 

Na het volgen van de cursus vertaalt u de aangeboden kennis naar een verbeterplan voor erfgoedbeleid, waarin zowel de belangen van erfgoed als duurzaamheid gediend zijn. U maakt keuzes in de aanpak en onderbouwt deze met relevante argumenten. Omgekeerd zet u uw erfgoedkennis en netwerk in bij totstandkoming van duurzaamheidsbeleid.

Voor wie?

 • Beleidsmedewerkers Erfgoed, werkzaam bij gemeenten, provincies en (erfgoed)organisaties, die meer willen weten over duurzaamheid en beleidsmedewerkers Duurzaamheid die meer willen weten van erfgoed.
 • Ambtenaren, die te maken hebben met het opstellen van visies en beleidsvoorbereiding voor verduurzaming van erfgoed en energietransitie in relatie tot historisch waardevolle landschappen. 
 • Opstellers van ruimtelijke kaders met betrekking tot erfgoed en duurzaamheid

Als u beleidsambtenaar Erfgoed bent, raden wij u aan uw collega Verduurzamen mee te nemen.  Indien u twijfelt of de cursus geschikt voor u is, kunt u contact opnemen met de ErfgoedAcademie: info@erfgoedacademie.nl

Waar en wanneer?

Dinsdag 21 juni van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur, online via Zoom.

Deelnemers

De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Tijdsinvestering:

Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 8-12 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie, het uitvoeren van een voorbereidende opdracht en met name voor het werken aan uw ‘eigen’ casus.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn € 275,00 (excl. 21% btw) per persoon.  

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Tot slot!

In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt. 

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Docent en experts:

 • Marieke van Zanten, docent ErfgoedAcademie, architectuurhistoricus Het Oversticht
 • Jon van Rooijen, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
 • Huub van de Ven, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
 • Sandra Hovens, gemeente Amersfoort

Bron: ErfgoedAcademie 01-06-2022