Juni 30

Online bijeenkomst Lessons learned op 30 juni 2022

Datum:30-6-2022

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:12:00:00

Locatie:Online

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet, de VNG en Geonovum nodigen u graag uit om op donderdag 30 juni a.s. van 10.00 – 12.00 uur aanwezig te zijn bij de 4e online bijeenkomst Lessons Learned werkplaatsen Omgevingswet. De sessie geeft u een kijkje achter de schermen van maar liefst 9 verschillende werkplaatsen.

Bent u (ook) benieuwd naar de ervaringen en op welke manier de deelnemers elkaar op weg helpen bij het werken met én implementeren van de Omgevingswet? U bent van harte welkom om te luisteren en erover mee te praten tijdens de inhoudelijke sessies. Misschien hoort u dingen waarmee ook ú aan de slag kunt! Bent u er bij?

Bekijk het programma                                              Direct aanmelden

Welke werkplaatsen doen hun verhaal?  

Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten

Welke eisen stellen de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aan overheden op het gebied van geometrieën in omgevingsdocumenten?

Werkplaats Duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO)

Hoe zorgen we ervoor dat informatie uit verschillende procesketens duurzaam toegankelijk wordt? En dat we die informatie over jaren nog kunnen raadplegen of vernietigen als de termijn verstreken is? 

Werkplaats Omgevingsplan

Welke ervaringen deed de gemeente Tilburg op met het opstellen van regels, het maken van annotaties en toepasbare regels en met het publiceren van die regels in het DSO?

Werkplaats TPOD Programma

Hoe kunt u het TPOD Programma toepassen op Natura 2000-beheerplannen? De provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht delen hun ervaringen.

Werkplaats Samenwerkingsafspraken regio Utrecht

Bent u benieuwd hoe 38 partijen in de regio Utrecht tot een intentie­overeenkomst zijn gekomen voor verschillende onderwerpen? Bezoek dan deze sessie.

Werkplaats DSO-keten

De gemeente Nissewaard doorliep in deze werkplaats de DSO-keten, samen met de (software)leveranciers en ketenpartners. Wat leerden ze hieruit?

Werkplaats Houtopstanden

Het kappen van bomen buiten de bebouwingscontour is regelgeving van het Rijk. Provincies hebben de regelruimte om van de rijksregels af te wijken of aan te vullen. Samen met het Rijk oefenden Noord-Holland, Gelderland en Zeeland hiermee.

Werkplaats dierenpension provincie Zeeland

De provincie Zeeland doorliep het basis- en verdiepingstraject van de werkplaats Dierenpension. Wat hebben ze opgestoken en waar liepen ze tegenaan?

 Graag tot ziens op 30 juni!

Een uitgebreidere beschrijving van de werkplaatsen die hun ervaringen delen, vindt u op onze website. U kunt zich daar ook aanmelden.

Bekijk het programma van 30 juni en meld u aan!

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 14-06-2022