Juni 16

Webinar Brandveiligheid parkeergarages

Datum:16-6-2022

Starttijd:14:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Online

Doel: Bijdragen aan borging  aan de wettelijke brandveiligheidseisen
Doelgroepen: Gebouweigenaren, Brandweer, Bouw- en Woningtoezicht, Verzekeraars, Architecten en Aannemers
Met presentatie White paper brandveiligheid parkeergarages met concrete controlepunten brandveiligheid

Inschrijven: Klik hier voor inschrijven webinar brandveiligheid parkeergarages

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

14:00    opening dagvoorzitter

14:05    Risico’s voor brandweer en bewoners/eigenaren bij parkeergarages onder woongebouwen  Arjan Barreveld, Brandweer Nederland/VRH

14:25    Gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van deze presentatie

14:30    Hoe beïnvloeden toegenomen brandlast en onverwachte brandscenario’s de brandveiligheid van parkeergarages? Paul de Koning, Efectis

14;55    Gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van deze presentatie

15:00    Hoe effectief aan de slag met controlepunten brandveiligheid parkeergarages? en presentatie white paper Jan Peter de Boer, lid Projectteam ECB

15.25     Gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van deze presentatie

15.30     Terugblik op de presentaties

15.40      Gelegenheid tot het stellen vragen naar aanleiding van het gepresenteerde programma

16.00      Sluiting door de dagvoorzitter

Aanleiding voor dit webinar en het whitepaper Parkeergarages:

De afgelopen jaren zijn al veel branden uitgebroken in parkeergarages onder appartementencomplexen. In veel gevallen bleek de schade van de brand zo groot was dat het gebouw maanden niet bewoonbaar was doordat er schade was ontstaan aan de constructie of de vloeren, maar ook de rookschade en waterschade in het gebouw worden vaak onderschat.

Hieronder een aantal oorzaken hiervan:

  • Anno 2022 is een brand in een parkeergarage heftiger dan vroeger doordat er meer brandbare stoffen in onze voertuigen is verwerkt (o.a. kunststoffen) dan bijv. 30 jaar geleden.
  • Waarbij men in het verleden uitging van een autobrand van 1-3 voertuigen, is het tegenwoordig bewezen dat er een kettingreactie langs nabijgelegen voertuigen ontstaat, waarbij auto’s op een afstand tot 4 m1 ook kunnen uitbranden. Door deze getrapte brand, duurt de brand langer.
  • Nieuwe typen voertuigen zoals EV’s (Elektrisch aangedreven voertuigen) zijn uiterst moeilijk te blussen, de batterij kan lang doorbranden ( meer dan 24 uur).
  • Door de enorme rookontwikkeling tijdens een garagebrand, is het zicht zo beperkt, dat vluchten en het bluswerk extreem gevaarlijk is.
  • Door de kunststoffen in moderne voertuigen komen veel en gevaarlijke giftige gassen vrij.
  • Mede gezien deze gevaren doet de brandweer eigenlijk geen binnen aanval meer, dus gaat men uit van een uitbrandscenario.
  • De overheid heeft de resultaatgarantie van de brandweer losgelaten, de brandweer heeft slechts nog een inspanningsverplichting.
  • De huidige (bouwkundige) brandwerende voorzieningen van uw gebouw voldoet meestal niet (meer) aan de laagste minimumeisen voor bestaande bouw.
  • De minimum gestelde eisen (door de overheid) voor zowel bestaande bouw maar ook voor nieuwbouw zijn onvoldoende om constructie schade te voorkomen.
  • Na een brand lopen de eigenaren het risico dat het gebouw maanden of zelfs definitief onbewoonbaar wordt.

 

Bron: BBN 06-05-2022

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid