Jan 25

Moderne houtconstructies

Datum:25-1-2023

Locatie:wordt nog bekend gemaakt

Kosten:€ 1.490,00 excl. btw kosten excursie 1 dagdeel à € 395,-

Hout is hot. In de afgelopen jaren is de vraag naar moderne houtconstructies (of ‘mass timber’) sterk toegenomen in de Nederlandse markt. Deze cursus biedt een goede basis om breed geïnformeerd in overleg te gaan met jouw opdrachtgever over het constructief ontwerp en de uitvoering van moderne houtconstructies, maar ook over de essentiële duurzaamheidsaspecten en kosten van bouwen met mass timber.

De cursus besteedt allereerst aandacht aan de drijfveren achter het bouwen in hout. Onder welke randvoorwaarden is houtbouw interessant? Wat zijn de voor- en nadelen van houtbouw? Het zwaartepunt van de cursus ligt bij het ontwerp en berekening van verschillende houtconstructies, maar er is ook aandacht voor duurzaamheid. Er wordt ingegaan op aspecten als de beschikbare vloersystemen, stabiliteit, detaillering en brandveiligheid.

Tijdens de cursus wordt tevens stilgestaan bij uitvoeringsaspecten: welke leveranciers zijn actief op de Nederlandse markt; hoe wordt er omgegaan met vocht; welke aspecten bepalen de bouwsnelheid? Tot slot zal ingegaan worden op aspecten die kritisch zijn voor de bouwkosten.

De bouw heeft meer constructeurs nodig met kennis van mass timber

Tijdens deze cursus:

  • Word je door experts uit de praktijk geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in moderne houtbouw;
  • Leer je hoe duurzaamheidsaspecten (sustainability) van houtconstructies gekwantificeerd worden;
  • Leer je over kritische ontwerpaspecten gerelateerd aan de dimensionering van elementen, verbindingen, stabiliteit, brandveiligheid en trillingen;
  • Leer je over de verschillende vloersystemen op de markt en waar deze toegepast kunnen worden;
  • Leer je welke berekeningen specifiek vereist zijn bij mass timber, en waar deze berekeningen toegelicht worden;
  • Wordt vooruitgekeken naar de nieuwe generatie Eurocode 5;
  • Word je geïnformeerd over kostenaspecten van moderne houtbouw;
  • Word je geïnformeerd over uitvoeringsaspecten die invloed kunnen hebben op het ontwerp (durability).

 

Bedoeld voor

Constructeurs en projectleiders met interesse in moderne houtbouw (mass timber), werkzaam bij adviesbureaus, aannemers, vastgoed of omgevingsdiensten.

Bron: PAO Techniek en Management 16-08-2022