Nov 24

Het IBR-Congres over de Wet kwaliteitsborging

Datum:24-11-2023

Starttijd:9:15:00

Eindtijd:17:10:00

Locatie:Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Kosten:€ 735,00excl. BTW incl. praktijkboek Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De nieuwe inwerkingtredingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2024 en daarmee wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met de invoering van deze wet is sprake van een stelselwijziging die grote gevolgen zal hebben voor de wijze waarop aannemers, opdrachtgevers en het bevoegd gezag te werk gaan. Naast de stelselwijziging wordt een vijftal wijzingen in Titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek (BW) doorgevoerd die samenhangen met die veranderende rollen van partijen.

Tijdens dit congres wordt u door gerenommeerde sprekers meegenomen in de belangrijkste juridische en praktische aspecten van deze stelselwijziging en komen de belangrijkste gevolgen van de Wkb voor de bouwpraktijk aan de orde.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • Een introductie van de Wet kwaliteitsborging. Zowel de geschiedenis en achtergrond van het nieuwe stelsel als ook de rollen van toezichthouder, instrumentaanbieders, borgers en aannemers alsmede de privaatrechtelijke wijzigingen (BW) worden uiteengezet.
  • De procedure bij vergunningverlening of melding: wie doet wat nu en straks? Wat wil de gemeente hebben in welke fase en wie is verantwoordelijk?
  • De rol van de kwaliteitsborger en de taken van Bouw en Woningtoezicht: Wat moet u weten over wat de borger moet, mag en kan doen in het bouwproces? Vragen die beantwoord worden hebben betrekking op de verklaring van de borger als het bouwwerk gereed is, wie moet die verklaring krijgen en wie heeft er daarnaast nog recht op? Wie contracteert de borger, wat kan en wat mag volgens de wet? Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de eis van onafhankelijkheid.
  • Instrumenten en instrumentaanbieders: De inhoud van de verschillende nu beschikbare instrumenten wordt besproken. Hoe ziet een instrument er uit? Wat is de rol van bestaande normen? Ook komen waarborginstellingen als instrumentaanbieders, de verhouding tot de borger, de opdrachtgever en de aannemer/aangesloten organisaties aan bod.
  • Voorts wordt besproken de aansprakelijkheid van de aannemer onder art. 7:758 lid 4 BW, het opleverdossier (art. 7:757a BW) en de waarschuwingsplicht (art. 7:754 BW).
  • Tot slot komt aan bod de implementatie van de Wkb in de UAV-GC 2005 en de UAV 2012.

Bron: IBR 23-06-2023