Maart 16

HOUT IN DE GWW SECTOR

Datum:16-3-2023

Locatie:Delft

Kosten:€ 1.095,00 excl. btw

De Nederlandse infrastructuur staat voor een grote renovatie uitdaging met oog voor verduurzaming. Het biobased materiaal hout speelt hierbij een belangrijke rol. Deze hernieuwbare grondstof staat niet alleen bekend om zijn duurzaamheid en uitstekende mechanische eigenschappen, het slaat als enige bouwmateriaal CO2 op en vergt weinig productie-energie. Reden te meer voor een hernieuwde kennismaking voor toepassing in de grond- weg- en waterbouw.

Door nieuwe methoden van duurzaam bosbeheer is het aantal houtsoorten waaruit kan worden gekozen enorm gegroeid en door Europese regelgeving worden deze houtsoorten ook makkelijker in het buitenland geaccepteerd. De invoering van de Eurocode 5 heeft geleid tot nieuwe rekenregels die echter niet altijd toepasbaar zijn op waterbouwkundige constructies.

Daarom wordt in de cursus een aantal waterbouwkundige constructies als damwanden en sluisdeuren nader geanalyseerd en worden handreikingen voor de praktijk gegeven. Naast de traditionele toepassingen als heipalen, damwanden en sluisdeuren, komen moderne voetgangers- en fietsersbruggen alsmede hout-betonbruggen aan de orde. Verder wordt aandacht besteed aan duurzaamheid en de kwaliteitssortering van houtsoorten, de levensduurfilosofie en LCA.

Biobased bouwen met hout in de GWW

Na het volgen van de cursus heb je inzicht in:

  • Toepassingen van hout, materiaalsoorten, beschikbaarheid, duurzaamheidsaspecten, ontwerpaspecten, berekeningen, milieu impact en LCA
  • Handreikingen voor de praktijk voor toepassing van Eurocode 5 in waterbouwkundige constructies  (bijv. damwanden en sluisdeuren)
  • Constructieve aspecten van hout
  • Toepassing van hout in damwanden, oeverconstructies, sluisdeuren
  • Vernieuwde toepassingen in voet- en fietsbruggen, verkeersbruggen en hout-beton bruggen

Bedoeld voor

Ontwerpers van houten constructies in de GWW , managers beheer en onderhoud infrastructuur, opdrachtgevers en inkopers (werkzaam bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen), houtpartijen, leveranciers, aannemers en belangenpartijen.

Bron: PAO Techniek en Management 16-08-2022