Maart 28

Jaarcongres Relevant 2023: Veilige en gezonde energietransitie

Datum:28-3-2023

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Kosten:zie website (https://www.vvm.info/relevant/2023/tarieven)

ok in 2023 organiseert de VVM in samenwerking met Relevant netwerk externe veiligheid, VNG en VNCI hét jaarcongres over Externe Veiligheid: Relevant. Dit jaar staat het congres in het teken van de risicobenadering van de versnellende energietransitie. Zoals minister Jetten op 4 november aan de Tweede Kamer schreef: “De voortvarende aanpak (van de energietransitie, red.) moet (…) ook verantwoord zijn.”

Ontmoet deze dag uw collega’s en experts afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus op het brede gebied van externe veiligheid en blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen!

Bron: Relevant | VVM 17-02-2023