Maart 28

Online Studiemiddag Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Datum:28-3-2023

Starttijd:14:00:00

Eindtijd:16:29:00

Locatie:Online

Kosten:€ 250,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Op dit moment is de beoogde inwerkingtredingsdatum vastgesteld op 1 januari 2024. Deze wet heeft niet alleen grote gevolgen voor de vergunningverlening, maar ook voor vergunningvrij bouwen. De vele wijzigingen in vergunningvrij bouwen hangen samen met de wijzigingen in de vergunningverlening. De Omgevingswet bevat namelijk een ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen, waardoor voor een bouwwerk twee omgevingsvergunningen vereist kunnen zijn: een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geeft invulling aan de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012) bevat meerdere lijsten om te bepalen of een bouwwerk omgevingsvergunningvrij is. Ook bevat de bruidsschat lijsten om te bepalen of een bouwwerk omgevingsplanvergunningvrij is.

Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe regels van vergunningvrij bouwen uitgelegd. Niet alleen wordt het verband met de vergunningverlening onder de Omgevingswet behandeld, maar ook met vergunningvrij bouwen onder de Wabo. De onverplichte vergunningaanvraag is een mogelijkheid om vooraf zekerheid te verkrijgen dat het bouwwerk daadwerkelijk vergunningvrij is. Ook wordt stilgestaan bij wat het betekent dat een bouwwerk vergunningvrij is. Dit betekent namelijk niet dat voor het bouwwerk geen regels gelden. Tot slot is er aandacht voor de bouwmelding voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Programma

14.00 - 14.15 uur inleiding over vergunningverlening onder de Omgevingswet
14.15 - 15.00 uur inleiding over omgevingsplanvergunningvrij en onverplichte vergunningaanvraag
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 15.45 uur inleiding over bouwtechnisch vergunningvrij en bouwmelding kwaliteitsborging
15.45 - 16.15 uur inleiding over (risico op) handhaving
16.15 - 16.30 uur vragen/discussie en afsluiting

 

Bron: IBR 16-02-2023