Maart 20

Praktijkmiddag: Tiny Houses realiseren binnen gemeenten

Datum:20-3-2023

Starttijd:13:31:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Almere

Kosten:€ 345,00 excl BTW

Er is een enorme vraag naar Tiny Houses binnen Nederland alleen ontbreekt het vaak aan geschikte locaties om ze neer te zetten. Tiny Houses zijn lastig te plaatsen in de wet. Als je er fulltime in wilt leven en ook in wilt rondreizen, zijn er regels voor woon- en postadressen. Hoe ga je als gemeente hier mee om?Toch leeft wel het besef dat er meer ruimte moet komen voor Tiny Houses. Het past in de duurzaamheidsgedachte en het levert ook gewilde woningen op. Het ontbreekt momenteel aan kennis bij gemeenten om dit te faciliteren en daarnaast ook echt ruimtelijk te realiseren. Hoe doe je dat nu in de praktijk?

Inhoud en resultaat

Deze praktijkmiddag heeft als doel om gemeenten te helpen bij het realiseren van Tiny Houses binnen je gemeente. Dan gaat het om zaken als:

  • Wat is een Tiny House nu precies?
  • Wat zijn de Technische bouweisen?
  • Hoe kan je beleid opstellen en uitvoeren om Tiny Houses te faciliteren?
  • Wat moet je ruimtelijk regelen? Verandert dit wezenlijk onder de Omgevingswet?

Na afloop van de praktijkmiddag heeft u:

  • meer inzicht in de technische bouweisen van een Tiny House
  • meer inzicht in de knelpunten en wat de meerwaarde is van een Tiny House
  • meer inzicht hoe je als gemeente kan om gaan met Tiny Houses en hoe je dat kunt stimuleren en faciliteren. 

Doelgroep

De praktijkmiddag is met name bestemd voor beleidsmedewerkers, juristen en projectleiders ruimtelijke ordening en vergunningverleners van gemeenten en provincies. Verder is de middag interessant voor initiatiefnemers van Tiny Houses. 

Bron: Berghauser Pont Academy 14-03-2023