Nieuws 2017

Bouwen met kwaliteit, Nummer 6, 20 december 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen

Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018 gepresenteerd

Tijdens de studiedag ‘brandveilig transformeren’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de nieuwste uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ 2017/2018 gepresenteerd. De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risico beheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars

ZEN-factsheet over MPG: ‘Op weg naar circulaire woningbouw’

De Milieuprestatie Gebouw (MPG) geeft per gebouw aan wat de milieueffecten zijn van het gebruik van (bouw)materialen en installaties. Daarbij is voor nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2018 de wettelijke eis gesteld op maximaal € 1 per m2 bvo per jaar. Het is een eerste stap op weg naar circulaire woningbouw.

"Brandveiligheid woningcorporaties te weinig afgestemd op bewoners"

Woningcorporaties in Gelderland en Noord-Brabant werken al met de plaatselijke brandweer samen om woningen en gebouwen brandveiliger te maken. Branchevereniging voor woningcorporaties Aedes meldt dit en wil de ervaring binnen deze regio's gebruiken voor samenwerking met andere regio's

Onderzoek naar de veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen.

Op de COBc-dag op 2 november 2017 is aandacht gegeven aan het onderzoek naar de veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen waarom de minister in zijn brief op 9 oktober (én het bijbehorende rapport van Adviesbureau Hageman, dossier 9780) heeft gevraagd.

Bijeenkomst Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid bij DGMR

Donderdagmorgen 7 december heeft de Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid een bijeenkomst bij DGMR in Den Haag. Hier zal een preview worden gegeven van het programma Bouwtrend. Bouwtrend is een online tool waarmee de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw geanalyseerd kunnen worden. De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle energieprestatieberekeningen, gemaakt in Uniec2 en ENORM, die in Nederland zijn opgesteld vanaf 2015 tot nu. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

Onder voorwaarden lift gebruiken bij brand

René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, stelt in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken: “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten

Presentatie over Breedplaatvloeren tijdens het COBc-congres in Heerlen

Tijdens het COBc-congres in Heerlen is er uitvoerig aandacht besteed aan de breedplaatvloeren. In het eerste deel van de presentatie is ingegaan op de instorting van het parkeergebouw in Eindhoven, en in het tweede deel van de presentatie is ingezoomd op de rol van de gemeenten bij het onderzoek naar breedplaatvloeren.

HOE TOETST U DE MPG-GRENSWAARDE BIJ DE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING?

In 2018 nieuwe milieu-eis Vanaf 1 januari 2018 moet nieuwbouw van woningen en kantoren voldoen aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Een berekening van de MPG moet worden meegestuurd met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hoe kunt u zo’n berekening toetsen?

Bouwen met kwaliteit, Nummer 5, 31 oktober 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen

“BBN Studiedag 23 november 2017 – Brandveilig transformeren

Thema van deze, alweer, 12e BBN Studiedag is “Brandveilig transformeren”. Een zeer interactieve dag door veel workshops, gegeven door de BBN productwerkgroepen. Uiteraard wordt er ook kort terug geblikt op 25 jaar BBN en wordt nog eens de visie bezien van BBN.

Vragen uit de markt over het “certificeren” van PGS 15 opslagruimtes

In reactie op vragen aan Efectis Nederland over de betekenis en waarde van aanduidingen zoals certificeren, integraal certificeren en andere dergelijke uitspraken willen wij u met deze brief duidelijkheid verschaffen. Deze uitleg heeft betrekking op brandwerende opslagruimtes die ook als PGS 15 opslagruimtes bekend staan en toegepast worden.

Meer aandacht voor bouwontwerp in bepaling milieuprestaties

Het is belangrijk om al bij het ontwerp van een bouwwerk na te denken over hoe grondstoffen en bouwmaterialen beter hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Een verbeterde methode om de milieuprestatie te berekenen maakt het mogelijk om beter te kunnen afwegen welke ontwerpen en technieken nodig zijn om hergebruik en recycling te optimaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Breedplaatvloeren centraal op COBc congres in Heerlen

Op 2 november a.s. dus al over 2 weken zal in Heerlen het jaarlijkse COBc congres plaatsvinden. Dit jaar ook voor niet constructeurs van gemeenten die te maken hebben met de onderzoeksplicht breedplaatvloeren wellicht een mooie gelegenheid om hierover veel te weten te komen.

Documenten breedplaatvloeren verzonden naar gemeenten

Uit de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport, is gebleken dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook kunnen voordoen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten.