Nieuws februari 2020

Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Groei van grote brandcompartimenten

In Nederland neemt de zogenoemde verdozing toe. Het aantal grote distributiecentra groeit in relatief korte tijd enorm. De omvang van deze gebouwen komt regelmatig boven de 50.000 m2. Conform het Bouwbesluit dient een gebouw te worden ingedeeld in brandcompartimenten. Vanwege de grote omvang van dergelijke distributiecentra is een indeling in brandcompartimenten van maximaal 2.500 m² gebruiksoppervlakte (prestatie-eis) voor een industriefunctie conform het Bouwbesluit niet gewenst. Hoe kunnen dan toch vergrote brandcompartimenten worden toegepast?