Documenten augustus 2006

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

De Handreiking borging brandveiligheid unitbouw is opgesteld ten behoeve van gemeenten, unitbouwers, eigenaren en gebruikers om hen te attenderen op de specifieke aandachtspunten en, meer in algemene zin, op het belang van goede naleving van de brandveiligheidregelgeving bij deze unitbouwcomplexen.