Documenten december 2008

Brochure Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning (november 2008)

In dit overzicht reikwijdte omgevingsvergunning is aangegeven welke wettelijke toestemmingen integreren in de omgevingsvergunning, welke aanhaken en welke worden geschrapt (ten opzichte van eerdere overzichten). Deze versie baseert zich op landelijke wet-en regelgeving d.d. november 2008.

Brief VROM-Inspectie brandveiligheid bestaande woningen

Brief aan gemeenten van de VROM-Inspectie met stand van zaken onderzoek naar aanleiding van woningbranden in Hoofddorp en Zaanstad.

Brief minister Cramer aan 2e kamer over "Hoogbouw"

Hoogbouw staat de laatste tijd sterk in de aandacht. De discussie over de wenselijkheid van concrete hoogbouwprojecten loopt soms hoog op. De vraag is aan de orde in hoeverre de wenselijkheid van hoogbouw op bepaalde locaties en in bepaalde gebieden een rijksaangelegenheid is. Onlangs heeft het College van Rijksadviseurs (CRA) een advies uitgebracht over hoogbouw in Nederland.