Documenten 2009

Rapport gelijkwaardige oplossingen 19-01-2009

In dit rapport zijn alle oplossingen beschreven die naar het oordeel van de Werkgroep Gelijkwaardigheid kunnen worden aangemerkt als: een gelijkwaardige oplossing; een pragmatische oplossing; een vereenvoudigde bepalingsmethode of een niet gelijkwaardig, met Bouwbesluit 2003 strijdig, voorstel. Versie 19-01-2009

Inspectiesignaal brandwerendheid woningscheidende constructies

Recent hebben twee woningbranden, waarbij het vuur binnen korte tijd doorsloeg naar de naastgelegen woningen, veel onrust veroorzaakt. Het betrof branden in eengezinsrijenhuizen in Hoofddorp op 15/16 augustus en op 4/5 oktober 2008 in Zaandam. Hierbij waren acht, respectievelijk zes woningen betrokken. In beide gevallen speelde de tekortschietende weerstand tegen branddoorslag van de woningscheidende constructie een belangrijke rol, zoals bleek uit onderzoek door het Team Brandonderzoek Apeldoorn. In april 2006 heeft de VROM-Inspectie al gewaarschuwd voor dit risico naar aanleiding van een signaal bij portieketage woningen in Heerlen.

Constructieve veiligheid gevels en glazen overkappingen

Analyse van achttien incidenten. De afgelopen jaren zijn er diverse calamiteiten geweest met gevels en glasconstructies in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn het afvallen van zware gevelelementen van het Hilton hotel in Rotterdam en het bezwijken van delen van het glazen dak van een winkelcentrum in Leidschendam. Bij deze calamiteiten zijn tot nu toe geen (dodelijke) slachtoffers gevallen. De kans dat dit bij een volgende calamiteit gebeurt is echter aanwezig.