Inspectiesignaal brandwerendheid woningscheidende constructies

Recent hebben twee woningbranden, waarbij het vuur binnen korte tijd doorsloeg naar de naastgelegen woningen, veel onrust veroorzaakt. Het betrof branden in eengezinsrijenhuizen in Hoofddorp op 15/16 augustus en op 4/5 oktober 2008 in Zaandam. Hierbij waren acht, respectievelijk zes woningen betrokken. In beide gevallen speelde de tekortschietende weerstand tegen branddoorslag van de woningscheidende constructie een belangrijke rol, zoals bleek uit onderzoek door het Team Brandonderzoek Apeldoorn. In april 2006 heeft de VROM-Inspectie al gewaarschuwd voor dit risico naar aanleiding van een signaal bij portieketage woningen in Heerlen.

 

Brief van minister Van der Laan aan 2e Kamer

 

Brief van minister Van der Laan aan 2e Kamer

PDF document Download:Inspectiesignaal brandwerendheid woningscheidende constructies (262.4 KB)

Recent hebben twee woningbranden, waarbij het vuur binnen korte tijd doorsloeg naar de naastgelegen woningen, veel onrust veroorzaakt. Het betrof branden in eengezinsrijenhuizen in Hoofddorp op 15/16 augustus en op 4/5 oktober 2008 in Zaandam. Hierbij waren acht, respectievelijk zes woningen betrokken. In beide gevallen speelde de tekortschietende weerstand tegen branddoorslag van de woningscheidende constructie een belangrijke rol, zoals bleek uit onderzoek door het Team Brandonderzoek Apeldoorn. In april 2006 heeft de VROM-Inspectie al gewaarschuwd voor dit risico naar aanleiding van een signaal bij portieketage woningen in Heerlen.

 

Brief van minister Van der Laan aan 2e Kamer

 

Brief van minister Van der Laan aan 2e Kamer

Bron: VROM-Inspectie 27-01-2009