Documenten februari 2009

Rapport gelijkwaardige oplossingen 19-01-2009

In dit rapport zijn alle oplossingen beschreven die naar het oordeel van de Werkgroep Gelijkwaardigheid kunnen worden aangemerkt als: een gelijkwaardige oplossing; een pragmatische oplossing; een vereenvoudigde bepalingsmethode of een niet gelijkwaardig, met Bouwbesluit 2003 strijdig, voorstel. Versie 19-01-2009