NEN 3569 en het Bouwbesluit 2012

In april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht geworden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude versie is dat in het Bouwbesluit 2012 verwezen wordt naar Eurocodes. Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten aanvragen van bouwvergunningen voor nieuwbouw worden ingediend op basis van Eurocodes.

 PDF |506 kB download NEN 3569 en het Bouwbesluit 2012  (versie mei 2016)

Bron: Kenniscentrum Glas 15-03-2016