Documenten 2018

Proportioneel omgevingstoezicht bedrijfsmatige asbestsaneringen

Recent (per 1 juli 2017) is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van kracht geworden die bepaalt dat het gemeentelijk toezicht op (onder andere) gemeentelijke asbestmeldingen, dat wil zeggen meldingen van bedrijfsmatige asbestsanering aan de gemeente, een taak is voor de omgevingsdiensten.

Brandveiligheid gevels Rotterdam

n opdracht van de gemeente Rotterdam is door het consortium ‘DGMR/Nieman/Hamerlinck’ een quick scan ontwikkeld voor de beoordeling van de brandrisico’s van bestaande gevels, zowel voor het gemeentelijke vastgoed als voor vastgoed in bezit van derden. De quick scan bestaat uit een 1e lijns beoordeling op basis van een globale, bouwkundige inventarisatie, en – voor de groep hoog-risico gebouwen – een aanzet voor een meer diepgaande 2e lijns beoordeling.

Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteund in het veilig kunnen bouwen en slopen.

Factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw

Amendement Jetten c.s. in wetsvoorstel voortgang energietransitie Opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken & Economische Zaken en Klimaat Inhoudsopgave - Wat staat er precies in het amendement? - Wanneer gaat het in? - Voor welke gebouwen geldt de wijziging? - Hoe zit het met het Bouwbesluit, wordt dat ook aangepast? - Hoe moet een vergunningsaanvraag behandeld worden?

Brief VNG, BN en VEH

Brief ERB