Documenten oktober 2018

Brandveiligheid gevels Rotterdam

n opdracht van de gemeente Rotterdam is door het consortium ‘DGMR/Nieman/Hamerlinck’ een quick scan ontwikkeld voor de beoordeling van de brandrisico’s van bestaande gevels, zowel voor het gemeentelijke vastgoed als voor vastgoed in bezit van derden. De quick scan bestaat uit een 1e lijns beoordeling op basis van een globale, bouwkundige inventarisatie, en – voor de groep hoog-risico gebouwen – een aanzet voor een meer diepgaande 2e lijns beoordeling.