Brandveiligheid gevels Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam is door het consortium ‘DGMR/Nieman/Hamerlinck’ een quick scan ontwikkeld voor de beoordeling van de brandrisico’s van bestaande gevels, zowel voor het gemeentelijke vastgoed als voor vastgoed in bezit van derden.
 
De quick scan bestaat uit een 1e lijns beoordeling op basis van een globale, bouwkundige inventarisatie, en – voor de groep hoog-risico gebouwen – een aanzet voor een meer diepgaande 2e lijns beoordeling. 
 
In de gemeente Rotterdam vindt bestuurlijke afweging plaats om de 1e lijns beoordeling uit te gaan (laten) voeren, en om de eigenaren van de gebouwen met een in de 1e lijn bepaald hoog risico te benaderen en te bewegen tot uitvoering van een 2e lijns expertbeoordeling

PDF document Download:Brandveiligheid gevels Rotterdam (1.52 MB)

In opdracht van de gemeente Rotterdam is door het consortium ‘DGMR/Nieman/Hamerlinck’ een quick scan ontwikkeld voor de beoordeling van de brandrisico’s van bestaande gevels, zowel voor het gemeentelijke vastgoed als voor vastgoed in bezit van derden.
 
De quick scan bestaat uit een 1e lijns beoordeling op basis van een globale, bouwkundige inventarisatie, en – voor de groep hoog-risico gebouwen – een aanzet voor een meer diepgaande 2e lijns beoordeling. 
 
In de gemeente Rotterdam vindt bestuurlijke afweging plaats om de 1e lijns beoordeling uit te gaan (laten) voeren, en om de eigenaren van de gebouwen met een in de 1e lijn bepaald hoog risico te benaderen en te bewegen tot uitvoering van een 2e lijns expertbeoordeling

Bron: Gemeente Rotterdam 24-10-2018