Documenten november 2018

Proportioneel omgevingstoezicht bedrijfsmatige asbestsaneringen

Recent (per 1 juli 2017) is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van kracht geworden die bepaalt dat het gemeentelijk toezicht op (onder andere) gemeentelijke asbestmeldingen, dat wil zeggen meldingen van bedrijfsmatige asbestsanering aan de gemeente, een taak is voor de omgevingsdiensten.