Factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw (versie 26-07-18)

Amendement Jetten c.s. in wetsvoorstel voortgang energietransitie
 
Opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken & Economische Zaken en Klimaat
 
Inhoudsopgave - Wat staat er precies in het amendement? - Wanneer gaat het in? - Voor welke gebouwen geldt de wijziging? - Hoe zit het met het Bouwbesluit, wordt dat ook aangepast? - Hoe moet een vergunningsaanvraag behandeld worden?
 
Wat staat er precies in het amendement? Het amendement Jetten c.s. is een eerste belangrijke stap in de overgang van fossiele naar duurzame energie, die ervoor zorgt dat nieuwe gebouwen standaard geen gasaansluiting krijgen. Het wijzigen van de plicht voor netbeheerders om kleinverbruikers op het gastransportnet aan te sluiten draagt bij aan de afbouw van het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving. 
 
Met het amendement vervalt de gasaansluitplicht in twee type gebieden (zie artikel 10, zevende lid, onderdelen a en b, van de Gaswet). Deze wijziging van de Gaswet treedt op 1 juli 2018 in werking.
 

Bron: RVO 25-05-2018