Documenten 2019

Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop

Juli 2019 is een nieuwe versie verschenen met enkele gewijzigde teksten naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving. Tevens zijn de aparte pagina's met linkjes naar relevante websites uitgebreid.

Handreiking Asbestcommunicatie juli 2019

De Handreiking Asbestcommunicatie is in juli 2019 geactualiseerd op basis van de laatste wet- en regelgeving rond asbest. De handreiking bestaat uit één te downloaden document, en geeft alle belangrijke informatie voor een goede en doelmatige communicatie rond asbest.

Factsheet Uitspraak PAS

Factsheet Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000-gebieden

Wat is het verschil tussen een Bouw- en Sloopveiligheidsplan en een BLVC plan?