Documenten januari 2019

Meer grip op vakantieparken

Gemeenten, provincies en samenwerkende partners die zich met vakantieparken bezig houden, zijn zich er in toenemende mate van bewust dat een proactieve benadering noodzakelijk is om problemen tegen te gaan én te voorkomen. De afgelopen jaren zijn hier door het land ervaringen mee opgedaan. Andere gemeenten willen hier graag van leren, er is veel behoefte aan het delen van informatie, tips en ervaringen. De kennis is gebundeld in deze handreiking. De handreiking biedt gemeenten diverse handelingsperspectieven om het beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven.

Toepassing VNG-model 2019

Toepassing VNG-model 2019 'kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning' bij de gemeente Den Haag

Vragen en antwoorden over het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

In dit document worden er diverse vragen over het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen beantwoord