Documenten augustus 2019

Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop

Juli 2019 is een nieuwe versie verschenen met enkele gewijzigde teksten naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving. Tevens zijn de aparte pagina's met linkjes naar relevante websites uitgebreid.

Handreiking Asbestcommunicatie juli 2019

De Handreiking Asbestcommunicatie is in juli 2019 geactualiseerd op basis van de laatste wet- en regelgeving rond asbest. De handreiking bestaat uit één te downloaden document, en geeft alle belangrijke informatie voor een goede en doelmatige communicatie rond asbest.