Documenten 2020

Transponeringstabel Invoeringsbesluit Omgevingswet

Transponeringstabel Invoeringsbesluit Omgevingswet

Besluit bouwwerken leefomgeving 23-07-2020

In de onderstaande geconsolideerde versie staat de in het Staatsblad gepubliceerde versie van de Omgevingswet en de AMvB's. Hij is aangevuld met de laatst bekende wijzigingen die openbaar zijn gemaakt.

Protocol toezicht en handhaving i.r.t. Covid-19 VWBTN

Veel gemeenten hebben zelf al protocollen ontwikkeld over het verantwoord kunnen uitvoeren van toezicht en handhaving tijdens de huidige Corona-crisis. Toch kregen wij als Vereniging van diverse gemeenten de vraag of er geen uniform protocol voor VTH of BWT beschikbaar is. Deze vraag is met het maken van dit protocol beantwoord. In samenwerking met een aantal gemeenten en het verzamelen van informatie uit verschillende protocollen is een eenvoudig, maar volgens de makers compleet protocol samengesteld die de toezichthouder en handhaver helpt bij het verantwoord en veilig uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden.

Model Impactanalyse 2020

Model Impactanalyse 2020

Toelichting Impactanalyse 2020

Toelichting Impactanalyse 2020