Documenten september 2020

Transponeringstabel Invoeringsbesluit Omgevingswet

Transponeringstabel Invoeringsbesluit Omgevingswet

Besluit bouwwerken leefomgeving 23-07-2020

In de onderstaande geconsolideerde versie staat de in het Staatsblad gepubliceerde versie van de Omgevingswet en de AMvB's. Hij is aangevuld met de laatst bekende wijzigingen die openbaar zijn gemaakt.