Besluit bouwwerken leefomgeving 23-07-2020

 In de onderstaande geconsolideerde versie staat de in het Staatsblad gepubliceerde versie van de Omgevingswet en de AMvB's. Hij is aangevuld met de laatst bekende wijzigingen die openbaar zijn gemaakt.

PDF document Download:Besluit bouwwerken leefomgeving 23-07-2020 (1.77 MB)

 In de onderstaande geconsolideerde versie staat de in het Staatsblad gepubliceerde versie van de Omgevingswet en de AMvB's. Hij is aangevuld met de laatst bekende wijzigingen die openbaar zijn gemaakt.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl 03-09-2020