Handreiking Energieprestatie installaties in gebouwen - Uitwerking van de EPBDIII in de praktijk

Nederland heeft op 10 maart 2020 nieuwe eisen ingevoerd voor de energieprestatie van installaties. De eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit, waar installaties Technische Bouwsystemen genoemd worden. Gemeenten zijn in de meeste gevallen bevoegd gezag voor toezicht op en handhaving van deze eisen. Met deze handreiking Energieprestatie Installaties in Gebouwen willen we gemeenten, omgevingsdiensten en keurings- en certificeringsinstanties ondersteunen in het toezicht en de handhaving, door de eisen nader te beschrijven en aan te geven hoe toezicht en handhaving hiervoor kunnen worden vormgegeven.

PDF document Download:Handreiking Energieprestatie installaties in gebouwen - Uitwerking van de EPBDIII in de praktijk (903.9 KB)

Nederland heeft op 10 maart 2020 nieuwe eisen ingevoerd voor de energieprestatie van installaties. De eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit, waar installaties Technische Bouwsystemen genoemd worden. Gemeenten zijn in de meeste gevallen bevoegd gezag voor toezicht op en handhaving van deze eisen. Met deze handreiking Energieprestatie Installaties in Gebouwen willen we gemeenten, omgevingsdiensten en keurings- en certificeringsinstanties ondersteunen in het toezicht en de handhaving, door de eisen nader te beschrijven en aan te geven hoe toezicht en handhaving hiervoor kunnen worden vormgegeven.

Bron: VNG 05-01-2021