Documenten oktober 2022

Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels

Voor u ligt de update van de COBc uitgave “toetsingshulpmiddel constructieve verlijming”, Deze is bedoeld om u als toetser handvatten te geven als u constructief verlijmd glas, steenstrips, en andere verlijmde (gevel)elementen toetst aan het Bouwbesluit.