Vooronderzoek naar enkele vluchtroute in woongebouwen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Brandweeracademie van het IFV onderzoek gedaan naar enkele vluchtroutes in woongebouwen. Het ministerie van BZK betrekt dit onderzoek bij de kabinetsreactie op het rapport over de flatbrand in Arnhem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (juli 2021).

De Onderzoeksraad beveelt in zijn onderzoek naar de flatbrand in Arnhem (1 januari 2020) aan om de bestaande uitgangspunten voor brandveiligheid zodanig te herijken dat rekening wordt gehouden met het scenario waarbij, sneller dan nu wordt verondersteld, vuur en/of rook in een (deels) enkelvoudige vluchtroute ontstaat of terechtkomt. De Onderzoeksraad beveelt aan het resultaat van deze herijking  in de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid te verwerken. Naar aanleiding van deze aanbeveling heeft het ministerie van BZK aan de Brandweeracademie gevraagd om een voorstudie en analyse uit te voeren om daarmee een solide basis te hebben om invulling te geven aan deze aanbeveling. 

Betrokken aspecten

In het onderzoek zijn de volgende aspecten betrokken:

 • Hoe heeft de regelgeving zich (historisch) ontwikkeld?
 • Wat zijn de uitgangspunten bij de huidige eisen?
 • Wat leert recent onderzoek?
 • Wat zijn de lessen uit recente casuïstiek en statistiek?
 • Hoe verhoudt het gedrag van bewoners zich tot een enkele vluchtroute?
 • Zijn de omstandigheden voor toepassing veranderd? 

Aanbevelingen

Het onderzoek bevat een opzet voor de herijking van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de enkele vluchtroute in woongebouwen. Aanbevolen wordt onder andere de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de enkele vluchtroute in woongebouwen te verduidelijken en vast te leggen. Verder wordt aanbevolen om bij de herijking rekening te houden met veranderende omstandigheden, zoals: verandering en verschil in doelgroepen (kwetsbare en zeer kwetsbare personen) en een snellere rookverspreiding door veranderende inrichting van woongebouwen. 

PDF document Download:Vooronderzoek naar enkele vluchtroute in woongebouwen (2.28 MB)

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Brandweeracademie van het IFV onderzoek gedaan naar enkele vluchtroutes in woongebouwen. Het ministerie van BZK betrekt dit onderzoek bij de kabinetsreactie op het rapport over de flatbrand in Arnhem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (juli 2021).

De Onderzoeksraad beveelt in zijn onderzoek naar de flatbrand in Arnhem (1 januari 2020) aan om de bestaande uitgangspunten voor brandveiligheid zodanig te herijken dat rekening wordt gehouden met het scenario waarbij, sneller dan nu wordt verondersteld, vuur en/of rook in een (deels) enkelvoudige vluchtroute ontstaat of terechtkomt. De Onderzoeksraad beveelt aan het resultaat van deze herijking  in de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid te verwerken. Naar aanleiding van deze aanbeveling heeft het ministerie van BZK aan de Brandweeracademie gevraagd om een voorstudie en analyse uit te voeren om daarmee een solide basis te hebben om invulling te geven aan deze aanbeveling. 

Betrokken aspecten

In het onderzoek zijn de volgende aspecten betrokken:

 • Hoe heeft de regelgeving zich (historisch) ontwikkeld?
 • Wat zijn de uitgangspunten bij de huidige eisen?
 • Wat leert recent onderzoek?
 • Wat zijn de lessen uit recente casuïstiek en statistiek?
 • Hoe verhoudt het gedrag van bewoners zich tot een enkele vluchtroute?
 • Zijn de omstandigheden voor toepassing veranderd? 

Aanbevelingen

Het onderzoek bevat een opzet voor de herijking van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de enkele vluchtroute in woongebouwen. Aanbevolen wordt onder andere de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de enkele vluchtroute in woongebouwen te verduidelijken en vast te leggen. Verder wordt aanbevolen om bij de herijking rekening te houden met veranderende omstandigheden, zoals: verandering en verschil in doelgroepen (kwetsbare en zeer kwetsbare personen) en een snellere rookverspreiding door veranderende inrichting van woongebouwen. 

Bron: IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) 11-02-2022