Nieuwe Checklist Toezicht en Controle Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

In samenwerking tussen WE-Adviseurs en de Vereniging BWT Nederland is een nieuwe checkist voor het toezien en controleren van de MPG ontwikkeld. Dit keer niet in de vorm van een uitgebreid document, maar in de vorm van een overzichtelijke poster waarom de meest belangrijke aandachtspunten, een stappenplan voor de inhoudelijke toets en een projectmatige aanpas compact zijn beschreven.

De poster geeft in één overzicht weer waar het om gaat bij de Milieuprestatie Gebouwen. Waar let je op, waar kan men op letten bij toezicht . Wil je uitgebreide informatie over het controleren van de Milieuprestatie? Gebruik dan de uitgebreide checklist die is opgenomen op de dossierpagina van de MPG op BWTInfo. https://www.bwtinfo.nl/dossiers/Milieuprestatie+MPG

PDF document Download:Nieuwe Checklist Toezicht en Controle Milieuprestatie Gebouwen (MPG) (493.68 KB)

In samenwerking tussen WE-Adviseurs en de Vereniging BWT Nederland is een nieuwe checkist voor het toezien en controleren van de MPG ontwikkeld. Dit keer niet in de vorm van een uitgebreid document, maar in de vorm van een overzichtelijke poster waarom de meest belangrijke aandachtspunten, een stappenplan voor de inhoudelijke toets en een projectmatige aanpas compact zijn beschreven.

De poster geeft in één overzicht weer waar het om gaat bij de Milieuprestatie Gebouwen. Waar let je op, waar kan men op letten bij toezicht . Wil je uitgebreide informatie over het controleren van de Milieuprestatie? Gebruik dan de uitgebreide checklist die is opgenomen op de dossierpagina van de MPG op BWTInfo. https://www.bwtinfo.nl/dossiers/Milieuprestatie+MPG

Bron: WE-Adviseurs | Vereniging BWT Nederland 17-03-2022