Documenten april 2022

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten op weg te helpen als zij overwegen om aangifte te doen van een overtreding van regels voor de bescherming van monumenten.